Sympozjum Medalu Fields'a 2020, 19.X.2020


Drodzy Członkowie OWa PTM!

Zachęcamy do wzięcia udziału w części sympozjum, podczas której odbędzie się wywiad z Hannah Fry i Alessio Figallim (Fields Medal 2018) oraz w panelu dyskusyjnym.

Link do rejestracji w wydarzeniu

Pierwsze spotkanie online OWa PTM "Poznajmy się-przypomnijmy się sobie nawzajem" 21.10 godz.17


Drodzy Członkowie OWa PTM!

Ruszamy ze spotkaniami online pod hasłem "Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem", które odbywać się będą co dwa miesiące w drugą środę miesiąca o godz. 17. Już we środę 21 października odbędzie się pierwsze spotkanie online, a o sobie i swoich badaniach opowie nam nowy prezes PTM, kol. Jacek Miękisz.

Tytuł: Od kwazikryształów do biologii ewolucyjnej i z powrotem - historia osobista

Abstrakt: Opowiem o 18. problemie Dawida Hilberta, grze w domino Hao Wanga, parkietażu Rogera Penrose'a, stanach podstawowych i równowagach Nasha. We wszystkich tych przykładach mamy do czynienia z problemami optymalizacyjnymi w układach wielu oddziałujących cząstek.

Poniżej zamieszczono dane do spotkania Zoom:
Urszula Foryś is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 864 8332 9716
Passcode: OWa-meet

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu!

Wykład im. Sierpińskiego 2020 r.


Drodzy Członkowie OWa PTM!

Z powodu pandemii nie odbędzie się w tym roku wykład im. Sierpińskiego. Laureatem jest prof. Feliks Przytycki. Prawdopodobnie w przyszłym roku na wiosnę odbędzie się podwójny wykład - obecnego i przyszłego laureata.

ODWOŁANA Minikonferencja "Trójgłos o Hipotezie Riemanna"


W dniu wczorajszym Rektor UW wydał zarządzenie w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW dotyczy m.in.:
• odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;
• odwołania do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym;
• zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.

ODWOŁANE !! Seminarium prof. Marty Lewickiej "Random Tug of War games for the p-Laplacian" 16.03.2020r.

Serdecznie zachęcamy do wysłuchania seminarium prof. Marty Lewickiej z University of Pittsburgh, pt."Random Tug of War games for the p-Laplacian". Odbędzie się ono w poniedziałek 16 marca o godzinie 14:15 w sali Rady Wydziału MIMUW (2180).
Abstrakt:
We propose a new dynamic programming principle related to the Dirichlet problem for the homogeneous p-Laplace equation in connection with the Tug of War games with noise. We also discuss similar approximations in presence of the Robin boundary conditions. For the proofs, we use martingale techniques involving various couplings of random walks and yielding estimates on the involved probabilistic representations.

Odczyt dr hab. Ewy Wyki "Instrumenty i modele dydaktyczne w matematyce" 18.03.2020r.


Gorąco zachęcamy do wysłuchania odczytu, który odbędzie się dnia 18 marca 2020 godz. 14, w Instytucie Historii Nauki PAN (Pałac Staszica), pok. A27. Dr hab. Ewa Wyka (IHN PAN i Muzeum UJ) wygłosi odczyt pt. "Instrumenty i modele dydaktyczne w matematyce" na temat modeli matematycznych zgromadzonych w Muzeum UJ, link do strony.

Już 12.03.2020r. odbędzie się nasza Minikonferencja "Trójgłos o Hipotezie Riemanna"Plakat

Minikonferencja Oddziału Warszawskiego PTM - "Trójgłos o Hipotezie Riemanna"


Serdecznie zapraszamy na Minikonferencję Oddziału Warszawskiego PTM współfinansowaną przez Fundację mBanku, która odbędzie się dnia 12 marca 2020 r. w godzinach 15:50-18:10 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
(ul. Banacha 2-wejście od ul. Pasteura), sala 2180.

Program konferencji:
15:50 - 16:00 Otwarcie
16:00 - 16:30 Adam Osękowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
"Hipoteza Riemanna i rozmieszczenie liczb pierwszych na osi rzeczywistej"
16:35 - 17:05 Marek Wolf (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
"Czy fizyk udowodni Hipotezę Riemanna?"
17:10 - 17:40 Dyskusja przy kanapkach i ciasteczkach
17:40 - 18:10 Krzysztof Maślanka (Instytut Historii Nauki PAN)
"Hipoteza Riemanna – dygresje historyczne i filozoficzne"


Streszczenia wykładów.

Słownik Matematyków Polskich - prośba


Drodzy Członkowie OW PTM!
Nasi Koledzy z Oddziału Wrocławskiego przygotowują Słownik Matematyków Polskich i proszą o pomoc. Wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w przygotowaniu tego słownika lub przekazać jakieś informacje dotyczące konkretnych biografii matematyków, proszeni są o skontaktowanie się z kolegą Bogusławem Hajdukiem (bhmath@interia.pl) z Oddziału Wrocławskiego PTM.

Pliki z listami matematyków: z matematykami warszawskimi oraz z matematykami spoza Warszawy. W plikach rubryka "stan" informuje, że dane są uzupełnione (uzup), bądź że ich brakuje (pusto).

Konwersatorium IMSiM i OW PTM 27.02.2020r.


Serdecznie zapraszamy na Seminarium Instytutowe i OWPTM w dniu 27.02.2020r. o godz. 12:15,
w sali 2180 Banacha 2.
Wykład wygłosi prof. Andrzej Ruszczyński (Rutgers University).
Tytuł wykładu: Risk Forms: Duality, Disintegration, and Statistical Estimation

Informacja o gościu:
Andrzej Ruszczynski received his PhD and habilitation degrees in control engineering from Warsaw University of Technology in 1976 and 1983, respectively. He has been with Warsaw University of Technology (Poland), University of Zurich (Switzerland), International Institute of Applied Systems Analysis (Laxenburg, Austria), Princeton University, University of Wisconsin-Madison, and Rutgers University. Dr. Ruszczynski is one of the creators of and main contributors to the field of risk-averse optimization, author of "Nonlinear Optimization" (Princeton University Press, 2006), co-author of "Lectures on Stochastic Programming" (SIAM, 2009), "Stochastic Programming" (Elsevier, 2003), and author of more than 100 articles in the area of optimization. He is the recipient of the 2018 Dantzig Prize of SIAM and the Mathematical Optimization Society, and an INFORMS fellow.

Streszczenie :
We introduce the concept of a risk form, which is a real functional on the product of two spaces: the space of measurable functions and the space of measures on a Polish space. We present a dual representation of risk forms and generalize the classical Kusuoka representation to this setting. For a risk form acting on a product space, we define marginal and conditional forms and we prove a disintegration formula, which represents a risk form as a composition of its marginal and conditional forms. We apply the proposed approach to two-stage optimization problems with partial information and decision-dependent observation distribution. Finally, we discuss statistical estimation of risk forms and present a central limit formula for a class of forms defined by nested expectations.

Plakat seminarium

Znamy już władze Oddziału Warszawskiego na kadencję 2020-2022


Prezes: Urszula Foryś

Wiceprezes: Barbara Roszkowska-Lech

Skarbnik: Adrian Łydka

Członkowie Zarządu Oddziału:
Piotr Achinger
Radosław Adamczak
Paweł Goldstein
Beata Jackowska-Zduniak
Janina Kotus
Paweł Strzelecki

Walne Zebranie OW PTM w dniu 16.01.2020r.


Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego!

Zwołuję walne zebranie członków Oddziału Warszawskiego w dniu 16.01.2020 roku o godz. 17:00 w sali 2180 na Wydziale MIM UW (ul. Banacha 2).

Przewidywany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania OWa PTM z dnia 12-12-2019.
3. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Warszawskiego PTM z działalności w roku 2019 oraz z całej kadencji 2017-2019.
4. Protokół Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego PTM.
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału Warszawskiego PTM.
6. Wybór Zarządu Oddziału Warszawskiego PTM na kadencję 2020-2022.
7. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego PTM na kadencję 2020-2022.

Zarząd chciałby połączyć to zebranie ze spotkaniem świąteczno-noworocznym, w związku z tym planowany jest katering (nie tylko kawa i ciasteczka).

Serdecznie zapraszamy!
Urszula Foryś,
prezes OW PTM


Protokół z zebrania

61. Szkoła Matematyki Poglądowej

61. Szkoła Matematyki Poglądowej odbędzie się w dniach 20-24 lutego, w Woli Duckiej pod Warszawą. Tematem tej szkoły są ,,Matematyczne zmiany''.
Planowana tematyka wykładów:
* poważne, ale nietrywialne skutki małych zmian w wielkich twierdzeniach,
* układy dynamiczne – czyli matematyczne modelowanie zmian,
* o zmianie podejścia do różnych matematycznych problemów,
* niezmienniki – czyli co pozostaje niezmienne, gdy wszystko się zmienia.

Oficjalny plakat Szkoły oraz szczegółowe informacje znajdują się tu.
W szczególności aktualny (i ciągle aktualizowany) harmonogram wykładów znajduje się pod adresem .

Zgłoszenia uczestnictwa są przyjmowanie do 10.01.2020 przez formularz dostępny na stronie internetowej.

Wybory na kadencję 2020-2022

List prezes OW PTM

Kolokwium Wydziału MIM UW 12.12.2019r.

Przed walnym zebraniem serdecznie zapraszamy zainteresowanych do wysłuchania wykładu, który odbędzie się również 12 grudnia 2019r., godz. 14:30, sala 2180 na wydziale MIM UW.
Wykład pt."Drzewa losowe i algorytmy Monte Carlo (Random trees and Monte Carlo algorithms)" wygłosi prof. Wojciech Niemiro z MIM UW.

Streszczenie:

U podstaw algorytmów Monte Carlo leżą dwie ogólne idee: losowanie ważone i generowanie łańcuchów Markowa. Sekwencyjne Monte Carlo (SMC) opiera się na losowaniu ważonym w połączeniu z czymś przypominającym zasadę doboru naturalnego. Markowowskie Monte Carlo (MCMC) wykorzystują łańcuchy Markowa zbieżne do docelowego rozkładu prawdopodobieństwa. Pomysłowym połączeniem SMC i MCMC są "cząsteczkowe algorytmy MCMC (PMCMC)", które pojawiły się w pracy opublikowanej w 2010 r. Postaram się pokazać jak i dlaczego działa PMCMC na przykładzie nowych algorytmów, które nazwaliśmy "Poisson Tree Monte Carlo". W istocie, konstruujemy łańcuchy Markowa na przestrzeni znakowanych drzew. Stojąca za tym matematyka jest elementarna, ale w moim przekonaniu interesująca. Zasadnicza część mojego wystąpienia będzie oparta na nieopublikowanej jeszcze, wspólnej pracy z Tomaszem Cąkałą i Błażejem Miasojedowem (obaj MIM UW).

There are two general ideas behind Monte Carlo algorithms: importance sampling and generating Markov chains. Sequential Monte Carlo (SMC) is based on importance sampling combined with something like the "survival of the fittest" principle. Markov chain Monte Carlo (MCMC) uses Markov chains which converge to the target probability distribution. An ingenious fusion of SMC and MCMC are "particle MCMC (PMCMC)" algorithms, introduced in a paper published in 2010. I will try to show how and why PMCMC works on the example of new algorithms named "Poisson Tree Monte Carlo". We construct Markov chains on the space of marked trees. The underlying mathematics is elementary but, in my view, interesting. The main part of my talk will be based on an unpublished joint work with Tomasz Cąkała and Błażej Miasojedow (both MIM UW).

Walne Zebranie 12.12.2019r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie OW PTM,
Zwołuję Walne Zebranie członków Oddziału Warszawskiego PTM w dniu 12 grudnia 2019 roku o godzinie 16:00 w budynku Wydziału MIM UW przy ulicy Banacha 2 w sali 2180 (sala RW).
Przewidywany porządek obrad:
1.
Zmiana statutu Jury Wykładu im. Wacława Sierpińskiego.
2. Powołanie członka jury medalu im. Wacława Sierpińskiego.
3. Sprawozdanie zarządu Oddziału Warszawskiego PTM z działalności w kadencji 2017-2019.
4. Wybór delegatów i zastępców delegatów Oddziału Warszawskiego PTM do Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Matematycznego na kadencję 2020-2022.
5. Wybór zarządu Oddziału Warszawskiego PTM na kadencję 2020-2022.
6. Wolne wnioski.

Przypominam, że kandydatów do Jury Wykładu im. W. Sierpińskiego mogą zgłaszać wszyscy członkowie OW PTM. Z kolei kandydatów na prezesa OW można zgłaszać zgodnie z Ordynacją Wyborczą PTM.

Łączę pozdrowienia
Urszula Foryś
Prezes OW PTM


Zebranie


Zaproszenie na kolokwium PTM OW, IM PAN oraz CB: walne zebranie OW3 października 2019

Gorąco zachęcamy do wysłuchania wykładu, który odbędzie się 3 października 2019r., godz. 14:15, sala 321 w IM PAN, ul. Śniadeckich 8. Wykład, pt. "Functional properties of Sobolev extensions" wygłosi Pekka Koskela z Jyvaskyla University.

Transmisja z Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich na wydziale Mini PW

W dniach 3-6.09.2019r. na wydziale Mini PW będzie transmitowany Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich dzięki systemowi MSI. Monitor jest zamocowany w dużym holu dostepnym dla studentów i pracowników.

Program zjazdu dostępny jest na stronie internetowej konferencji.

Seminarium Piotra Hajłasza na WMIM UW

W dniu 11 lipca 2019 roku (czwartek) o godzinie 14:15 w sali 5070 na Wydziale MIM UW (Banacha 2) prof. Piotr Hajłasz z University of Pittsburgh, USA, wystąpi na zorganizowanym ad hoc seminarium.

Tytuł: Translation invariant operators in L^p.

Dofinansowanie Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich dla emerytów

Zarząd OW PTM chciałby, w miarę możliwości, wspomóc finansowo tych członków, którzy chcieliby wziąć udział w Jubileuszowym Zjeździe Matematyków Polskich, a nie mają, jako emeryci, możliwości uzyskania dofinansowania inną drogą. Zainteresowanym uczestnictwem w Zjeździe Oddział były gotów pokryć opłatę konferencyjną (pozostałe koszty - noclegi i podróż - ponosiłby uczestnik konferencji).

Propozycję tę kierujemy do tych emerytowanych członków Oddziału, którzy mają opłacone bieżące składki, jak również nie mają zaległych składek za poprzednie 2 lata.

Bardzo prosimy o zgłoszenia do prezes OW, Urszuli Foryś (urszula@mimuw.edu.pl) do dnia 16 lipca. Możliwości finansowe Oddziału są ograniczone, więc jeśli zgłoszeń będzie dużo, to o przyznaniu dofinansowania zadecyduje ich kolejność.

Konkursy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Uprzejmie informujemy, że Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Jubileuszowym Roku Matematyki ogłosił trzy konkursy dla studentów:

1) Konkurs im. Witolda Wilkosza na najlepszą pracę studencką popularyzującą matematykę, strona internetowa.
2) Konkurs "Matematyka inspiracją sztuki" w zakresie malarstwa, rzeźby i grafiki artystycznej, strona internetowa.
3) Konkurs "Matematyka mi w duszy gra" na najlepszą piosenkę w języku polskim związaną z matematyką, strona internetowa.

Zgłoszenia na te konkursy można przesyłać do 30 czerwca na adres ok.ptm@uj.edu.pl.

Również jak co roku jest konkurs OK PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki, strona internetowa - przesyłanie prac do 30 września 2019r.

Wykład im. Wacława Sierpińskiego 2019

W dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w auli im. prof. Jana Baszkiewicza w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (były gmach Akademii Medycznej, parter), profesor Maciej Zworski (University of California, Berkeley, USA), laureat Medalu im. Wacława Sierpińskiego 2019, wygłosi doroczny Wykład im. Wacława Sierpińskiego.

Tytuł: Półwiecze analizy mikrolokalnej.

Streszczenie:

Analiza mikrolokalna zajmuje się dualizmem kwantowo-klasycznym (fala/cząstka) w równaniach różniczkowych i wykorzystuje go jako narzędzie matematyczne. Ma ona swoje korzenie w analizie harmonicznej, w szczególności w badaniu całek osobliwych (między innymi przez Antoniego Zygmunda, który wygłosił wykład imienia Wacława Sierpińskiego w 1975 roku). Wykład będzie lekkostrawnym (mam nadzieję) wstępem do tematu i ilustracją ostatnich zastosowań w obszarze systemów dynamicznych, w ogólnej teorii względności, jak również w teorii spektralnej operatorów wywodzących się z mechaniki ośrodków ciągłych.

Artykuł: "Zaczynali od zera, stali się legendą. Jak warszawscy matematycy podbili świat."

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem Pani Pauliny Rowińskiej
"Zaczynali od zera, stali się legendą. Jak warszawscy matematycy podbili świat".

Wystawa "O matematykach i matematyce w 100-lecie PTM"

W ramach Nocy Muzeów 2019(18 maja), w gmachu Senatu RP będzie można obejrzeć wystawę
"O matematykach i matematyce w 100-lecie PTM".

Spotkanie autorskie z Renate Tobies, autorką książki o Feliksie Kleinie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z prof. Renate Tobies (Uniwersytet Fryderyka Schillera w Jenie, Niemcy), historyk matematyki, autorką książki o Feliksie Kleinie "Felix Klein Visionen für Mathematik, Anwendungen und Unterricht", w dniu 16 maja 2019 o godz. 16:00 w sali 2180 na Wydziale MIM, ul. Banacha 2.

Przed spotkaniem, w godz. 14:30-15:30, zapraszamy na kolokwium Wydziału MIM, na którym Maciej Borodzik opowie o Niezmiennikach Khovanova dla węzłów. Abstrakt: Niezmienniki Khovanova zostały wprowadzone w 2000 roku jako uogólnienie wielomianu Jonesa. W referacie opowiem o ich właściwościach i w przystępny sposób streszczę ich konstrukcję. W przerwie, w godz. 15:30 - 16:00, Dziekan MIM zaprasza na poczęstunek.

Wcześniej, w dn. 15 maja, zapraszamy na referat prof. Renate Tobies: "From Academic to Practical Areas: The Use and Development of Mathematical Instruments around 1900" Początek wystąpienia 14:00, koniec około 15:30. Spotkanie odbędzie się w sali numer A27 w Pałacu Staszica. Szczegóły: strona internetowa.

Czy matematyka może się przydać w medycynie? Warsztaty badawcze z WUM dn. 13.05 od godz. 9:00 w sali 2180 WMIM UW

Jednodniowe warsztaty badawcze są oddolną inicjatywą wpisująca się w długofalowe plany federacyjne Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem warsztatów jest sformułowanie wspólnych planów badawczych. Osoby z MIMUW przedstawią swoje kompetencje i modele matematyczne, ewentualnie jakie dane doświadczalne chcieliby mieć do analizy. Osoby z WUM przedstawią konkretne problemy, do rozwiązania których w ich ocenie przydatna będzie współpraca matematyków i bioinformatyków.

Wszystkich matematyków chętnych do współpracy z zespołami badawczymi z WUM serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tych warsztatach. Ze względów logistycznych prosimy o zgłoszenie chęci udziału do głównego organizatora - prof. Jacka Miękisza.

Konkurs mBanku „Wielcy polscy matematycy znani i nieznani”

Więcej informacji na stronie: mBank konkurs.

Nowości w dziale wydawnictw PTM

Na mocy uchwały ZG PTM, Wiadomości Matematyczne są dostępne on-line bez opłat dla wszystkich, natomiast Commentationes Mathematicae, Didactica Mathematicae, Mathematica Applicanda oraz Antiquitates Mathematicae dla wszystkich członków PTM po zalogowaniu się (Didactica Mathematicae jest dostępna on-line bez logowania się decyzją Redakcji).

Hasła są takie same jak w portalu PTM, a nazwy użytkowników utworzono z pierwszej litery imienia oraz całego nazwiska, pisanych tylko łacińskimi znakami. Natomiast, jeżeli ktoś już miał konto w serwisie czasopism skojarzone z adresem e-mail, który jest zapisany w bazie portalu PTM, to nowe konto dla niego nie zostało utworzone, może korzystać z istniejącego.

Laureat wykładu i medalu im. Sierpińskiego

Znamy już laureata wykładu i medalu im. Sierpińskiego. Jest nim prof. Maciej Zworski z Berkeley.

II edycja konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik lub serie wyników naukowych z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2017-2018 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematyczny

Wydział Matematyki i Informatyki UAM ogłasza II edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik lub serie wyników naukowy z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2017-2018 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Konkurs adresowany jest do wszystkich kobiet nie posiadających jeszcze stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i doktorantek.
Zgłoszenia kandydatek do nagrody zawierające krótki opis wyników (do 2 stron) należy wysyłać na adres rucinski@amu.edu.pl do 15 stycznia 2019 roku.
Zgłoszenia może dokonać zarówno sama zainteresowana, jak i dowolna inna osoba zaznajomiona z jej wynikami. Spośród zgłoszonych kandydatek nagrodzona zostanie tylko jedna, wybrana przez kapitułę konkursu. Ogłoszenie nazwiska zwyciężczyni nastąpi nie później niż do 15 lutego 2019 roku. Materialnym wyrazem nagrody będzie premia pieniężna w wysokości co najmniej 3000 zł oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu wydziałowego w marcu lub kwietniu 2019 roku.
W tym roku konkurs jest objęty patronatem przez Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce z siedzibą w Rzeszowie.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w
regulaminie konkursu.

Senat RP ustanowił rok 2019 ROKIEM MATEMATYKI


Uchwała.

Serdecznie prosimy o korzystanie z logo na konferencjach i wystąpieniach w tym roku.

Do ściągnięcia loga jubileuszowego Roku Matematyki:

-Logo2019-czb;

-Logo2019-czbnegatyw;

-Logo2019-kolor;

-LogoANG2019-czb;

-LogoANG2019-czbnegatyw;

-LogoANG2019-kolor;
Seminarium OW PTM i IMSM MIMUW

Serdecznie zapraszamy na seminarium OW PTM i IMSM MIMUW w dniu  13.12.2018 o godz. 14:30 w sali 2180 w budynku MIMUW ul. Banacha 2.
Wykład wygłosi prof. Vaughan R. Voller. Tytuł i streszczenie wykładu:
Anomalous diffusion: Direct simulations and fractional calculus models
The classic hall-mark of a diffusion transport process is that the length-scale of the spreading of a conserved quantity (heat, solute, etc) changes with the square root of time. This phenomena is readily observed in homogeneous materials. When appropriate heterogeneity is present, however, the classic signal can be replaced with an anomalous (non-local) behavior where power-law changes of the diffusion length-scale with time differs from the square root. There are two parts to that talk. In the first (based on collaborative work with Diogo Bolster and Fabio Reis) I will use direct simulations of 2-D diffusion processes to demonstrate how the presence of heterogeneity can induce anomalous signals. The second part of the talk will focus on fractional calculus models of anomalous diffusion. We will show, through scaling, how a one-dimensional diffusion model, with fractional transient and flux terms produces anomalous transport signals. Drawing from on going work with Namba and Rybka, I will also comment on the physical validity of the fractional flux, with particular focus on boundary conditions in finite domains.

41. KONKURS UCZNIOWSKICH PRAC Z MATEMATYKI
IM. PAWŁA DOMAŃSKIEGO

Zachęcamy do uczestnictwa w Konkursie, do napisania własnej, oryginalnej matematycznej pracy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych w klasach 7-8. Propozycje tematów, listę laureatów, wyniki niektórych prac, szczegółowy regulamin można znaleźć na stronie internetowej .
Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2019 r.
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Matematyczne oraz czasopismo Delta


Walne Zebranie 6.12.2018r.

Zwołuję Walne Zebranie członków Oddziału Warszawskiego PTM w dniu 6 grudnia 2018 roku o godzinie 16:00 w budynku Wydziału MIM UW przy ulicy Banacha 2 w sali 2180 (sala RW).
Przewidywany porządek obrad:

1. Powołanie kanclerza wykładu i medalu im. Wacława Sierpińskiego.
2. Powołanie członka jury wykładu i medalu im. Wacława Sierpińskiego.
3. Informacja na temat 100-lecia PTM.
4. Wolne wnioski.
Urszula Foryś, prezes OW PTM

Przed zebraniem, o godz. 14:30, zapraszamy na kolokwium Wydziału MIM:
Agnieszka Świerczewska-Gwiazda
tytuł: Równanie transportu - jedno równanie, wiele metod. streszczenie: Opowiem o tylko z pozoru prostym równaniu transportu. Z jednej strony jest ono badane w kontekście istnienia i własności rozwiązań, a z drugiej strony jest częścią wielu modeli matematycznych opisujących procesy fizyczne i biologiczne. Zaprezentuję przykład modelu wzrostu tkanek, gdzie problem istnienia rozwiązań otwiera szeroki wachlarz metod analitycznych. Opowiem m.in. o metodach rozwijanych przez Alessio Figalliego - tegorocznego zdobywcę medalu Fieldsa.
Po wykładzie, o godz. 15:30, zapraszamy na poczęstunek.

Zaproszenie na konferencję z okazji 100-lecia Warszawskiej Szkoły Matematycznej (21.11.2018 r.)

Ponownie gorąco zachęcamy do udziału w środowej sesji z okazji 100-lecia Warszawskiej Szkoły Matematycznej (Aula Starego BUW-u na Krakowskim Przedmieściu 15-19). Podkreślmy wyjątkowość tej chwili!
Jak napisał Dziekan, Paweł Strzelecki, do społeczności Wydziału MIM: Sto lat temu zdarzyło się w końcu coś wyjątkowego nie tylko w historii Polski, ale i w polskiej matematyce: za sprawą manifestu Zygmunta Janiszewskiego oraz aktywnych starań całego pokolenia matematyków powstała Polska Szkoła Matematyczna. Dzięki jej światowym sukcesom i osiągnięciom rozumiemy dziś, a wręcz uznajemy za coś oczywistego, że w nauce warto i należy zajmować się - w otwartym i aktywnym kontakcie ze światem, z tym, co robią najlepsi w swojej dziedzinie - rzeczami ciekawymi, trudnymi, należącymi do głównego nurtu matematyki czy informatyki. Należy i warto w tę pracę wkładać ambicję i starania, nie zrażać się niepowodzeniami, bo liczba sukcesów zależy od liczby prób.
Program sesji:
15:00 - Powitanie gości przez Andrzeja Tarleckiego (prorektora UW) oraz przez organizatorów
15:10 - Jan Hertrich-Woleński, UJ, "Matematyka, filozofia i warszawska szkoła logiczna"
15:55 - Stefan Jackowski, UW, "Warszawska Szkoła Matematyczna 1918-1939"
16:40 - przerwa z okolicznościowym tortem i poczęstunkiem
17:20 - Stanisław Kwapień, UW, "100 lat analizy matematycznej na UW"
18:05 - Mikołaj Bojańczyk, UW, "Arytmetyka Tarskiego"
Trochę historii: Doktoraty na UW w okresie międzywojennym

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem doktoratów obronionych na UW w okresie miedzywojennym: Doktoraty na UW. Zestawienie zostało przygotowane przez prof. Stefana Jackowskiego (na podstawie opracowania dr Waleriana Piotrowskiego). Zachęcamy również do wysłuchania wykładu Pana Profesora na ten temat w najbliższą środę, więcej informacji można znaleźć w poście: "Konferencja z okazji stulecia Warszawskiej Szkoły Matematycznej".

W 100-lecie Warszawskiej Szkoły Matematycznej

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami prof. Małgorzaty Przeniosło:
- Powstanie i rozwój warszawskiej szkoły matematycznej w dwudziestoleciu międzywojennym; - Zygmunt Janiszewski: matematyk, legionista, filantrop (1888-1920);
- Kazimierz Kuratowski - matematyk, profesor Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Warszawskiego (okres do 1945 r.)

Z tej okazji zachęcamy także do sięgnięcia po tekst "manifestu Janiszewskiego".

Grant 350 zł dla Fundacji Głuchych Zacisze

Zgodnie z uchwałą z dn. 25.10.2018 r. Zarząd przyznał Fundacji Głuchych Zacisze kwotę w wysokości 350 zł na zajęcia przygotowujące osoby głuche do matury z matematyki.

Informacja na temat fundacji:
Fundacja Młodych Aktywnych Głuchych „O Lepszy Los” została powołana do życia celem podejmowania działań na rzecz osób Głuchych przez fundatora. Fundacja została wpisana do KRS w Warszawie w październiku 2013 roku i istniała pod tą nazwą do 1 lipca 2014 roku. Nazwa została zmieniona 29 lipca 2014 roku na Fundacja Głuchych „Zacisze” (poprzednia nazwa była zbyt długa).

Celem Fundacji Głuchych „Zacisze” jest poprawa losu osób niesłyszących w Polsce, umożliwienie im samorealizacji społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i zawodowej oraz wyrównywania szans rozwojowych; w tym także poprawa warunków życia, nauki i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z wadą słuchu i mowy.
Fundacja działa w następujących obszarach:
- prowadzenie kursów Polskiego Języka Migowego,
- prowadzenie warsztaty zawodowe, warsztaty organizacyjne,
- prowadzenie lektoratu języka polskiego dla Głuchych jako języka obcego,
- wspieranie działalności kulturalnej skierowanej do Głuchych,
- wspieranie działalności grup nieformalnych dążących do poprawy losu Głuchych.

"Matematyka dla Głuchych" jest to blok zajęć dla osób z wadą słuchu, które w roku 2019 przystępują do matury. Celem inicjatywy jest pomoc maturzystom w zrozumieniu metod rozwiązywania zadań z zakresu równań i nierówności, by zwiększyć szansę na zdobycie punktów w bloku zadań otwartych na maturze.

Jublileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w 100-lecie PTM - grant dla młodych

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Matematyki i Informatyki UJ pozyskał z MNiSW środki umożliwające ufundowanie 50 grantow dla młodych naukowców na udział w Jubileuszowym Zjezdzie Matematykow Polskich w 100-lecie PTM.
Grant obejmuje znacząca redukcję opłaty konferencyjnej (do kwoty 150 zł) i zapewnienie zakwaterowania przez organizatorów. Beneficjentów będzie 50. Komitet Programowy przyjął zasadę, że danej uczelni mogą być przyznane maksymalnie trzy granty. Aplikować mogą wyłącznie osoby zarejestrowane. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej.

Patronat OW PTM

Zarząd OW PTM podejmuje uchwałę o przeznaczeniu środków pieniężnych w kwocie do 1500 zł rocznie na dofinansowanie inicjatyw z terenu działania Oddziału Warszawskiego PTM, mających na celu wsparcie projektów z zakresu dydaktyki matematyki lub na rzecz środowiska matematycznego.
Propozycje należy zgłaszać mailowo do kol. skarbnika, a sprawy będą rozpatrywane na bieżąco (do wyczerpania środków) przez komisję w składzie: Piotr Achinger, Urszula Foryś, Paweł Goldstein, Barbara Roszkowska-Lech, Beata Jackowska-Zduniak, Paweł Strzelecki.
Komisja rozpatruje wnioski i przyznaje dofinansowanie w kwocie równej całości lub części wnioskowanych środków.
Oceniane są między innymi:
- zasadność celu dofinansowania,
- istnienie innych możliwych źródeł finansowania tego celu.

Konferencja z okazji stulecia Warszawskiej Szkoły Matematycznej

Równolegle z uroczystościami stulecia niepodległości chcielibyśmy także przypomnieć rolę Warszawskiej Szkoły Matematycznej w kształtującej się społeczności akademickiej Warszawy i Polski.

Serdecznie zapraszamy na krótką konferencję na ten temat w dniu 21.11.2018 w godz. 15:00-19:00 w auli Starej Biblioteki UW na Krakowskim Przedmieściu.
Będziemy mieli okazję wysłuchać następujących wykładów:
Jan Hertrich-Woleński, UJ, "Matematyka, filozofia i warszawska szkoła logiczna"
Stefan Jackowski, UW, "Warszawska Szkoła Matematyczna 1918-1939"
Stanisław Kwapień, UW, "100 lat analizy matematycznej na UW"
Mikołaj Bojańczyk, UW, "Arytmetyka Tarskiego"


Plakat konferencji

Seminarium OW PTM i IMSM MIMUW

Serdecznie zapraszamy na seminarium OW PTM i IMSM MIMUW w dniu  18.10.2018 o godz. 17:00 w sali 5440 w budynku MIMUW ul. Banacha 2.
Wykład wygłosi prof. Vitaly Volpert.
Tytuł i streszczenie wykładu:
Mathematics and modelling of cardiovascular diseases
Cardiovascular diseases are the leading cause of mortality and morbidity in the world with about 30% of death cases mainly due to the coronary artery disease and stroke. In this lecture we will give an overview of mathematical modelling of cardiovascular diseases (CVD). The lecture will begin with a short biomedical introduction explaining the physiology of CVD with the emphasis on atherosclerosis and thrombosis representing the main causes of CVD. After that, we will introduce mathematical models of atherosclerosis and thrombosis and will determine the conditions of their development. In the next part of the lecture, we will briefly discuss heart and brain modelling in relation with cardiovascular diseases. The last part of the lecture deals with mathematical analysis and nonlinear dynamics of reaction-diffusion waves and pulses involved in various cardiovascular events.
Tradycyjnie, pół godziny wcześniej, czyli o 16:30 zapraszamy na kawę i  ciasteczka przed salą 5440.
Plakat seminarium

IV Dni Popularyzacji Matematyki

Już po raz czwarty Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej organizuje ogólnopolski Dzień Popularyzacji Matematyki. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Matematyka dla Informatyki - organizatorzy pragną w ten sposób włączyć się w obchody jubileuszu 70 lat polskiej informatyki - strona jubileuszu . Dokładny program IV Dni Popularyzacji Matematyki pojawi się pod koniec sierpnia: Program IV Dni Popularyzacji Matematyki.
Na wszystkie zajęcia IV DPM wstęp jest wolny, jednak na niektóre wykłady i warsztaty obowiązywać będą zapisy-uruchomione będą na początku września.
Osoby zainteresowane przeprowadzeniem zajęć dla uczniów w czasie DPM powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy do 14 lipca: Formularz.

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w Krakowie

Serdecznie zachęcamy do udziału w Jubileuszowym Zjeździe Matematyków Polskich z okazji 100-lecia powstania Towarzystwa Matematycznego w Krakowie. Zjazd odbędzie się w dniach 3-7 września 2019r. w Krakowie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM: Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich .

Wykład laureata medalu im. Wacława Sierpińskiego: 10 maja 2018

Serdecznie zapraszamy na wykład laureata medalu im. Wacława Sierpińskiego, prof. Tomasza Łuczaka z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład rozpocznie się o godz. 16:30 na Wydziale MIM UW (ul. Banacha 2) w sali 2180 (I piętro, sala RW). Przed wykładem, ok. godz. 16:00, zapraszamy na herbatę i ciasteczka.
Tytuł i streszczenie wykładu:
Przypadek i porządek (Randomness and order)
Czy w każdym skomplikowanym układzie możemy doszukać się porządku, czy też może każda złożona struktura naznaczona jest piętnem losowości i przypadku? Te dwa pytania będą kanwą wykładu, w którym przedstawimy wysiłki matematyków zajmujących się szukaniem porządku i nieporządku w badanych przez siebie obiektach i odkrywających zaskakujące zależności łączące owe, na pozór przeciwstawne, właściwości.
Wykład OW PTM: 22 marca 2018

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Vincenzo Capasso z Interdisciplinary Centre for Advanced Applied Mathematical and Statistical Sciences w Mediolanie. Wykład rozpocznie się o godz. 15:00 na Wydziale MIM UW (ul. Banacha 2) w sali 4420 (III piętro). Przed wykładem, ok. godz. 14:30, zapraszamy na herbatę i ciasteczka.
Tytuł i streszczenie:
On the mean field approximation of a stochastic model of tumor-induced angiogenesis
In the field of Life Sciences it is very common to deal with extremely complex systems, from both analytical and computational points of view, due to the unavoidable coupling of different interacting structures. As an example, angiogenesis has revealed to be an highly complex, and extremely interesting biomedical problem, due to the strong coupling between the kinetic parameters of the relevant branching - growth - anastomosis stochastic processes of the capillary network, at the microscale, and the family of interacting underlying biochemical fields, at the macroscale. An original revisited conceptual stochastic model of tumor driven angiogenesis will be presented, for which it has been shown that it is possible to reduce complexity by taking advantage of the intrinsic multiscale structure of the system, which allows a mean field approximation of the underlying fields.


Znamy już laureata medalu im. Wacława Sierpińskiego.

Jury medalu im. Wacława Sierpińskiego wybrało tegorocznego laureata. Jest nim prof. Tomasz Łuczak z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W uzasadnieniu, przewodniczący jury, prof. Dariusz Wrzosek podkreślił wkład laureata do matematyki dyskretnej, ze szczególnym uwzględnieniem dyskretnych struktur losowych.


WALNE ZEBRANIE członków i wykład OW PTM: 14 grudnia 2017

Zwołuję Walne Zebranie członków Oddziału Warszawskiego PTM w dniu 14 grudnia 2017 roku o godzinie 17 w budynku Wydziału MIM UW przy ulicy Banacha 2 w sali 2180 (sala RW).
Przewidywany porządek obrad:
1. Powołanie członka jury medalu im. Wacława Sierpińskiego. Jury nagrody. Laureaci nagrody.
2. Informacja na temat planowanych obchodów powstania Warszawskiej Szkoły Matematycznej w 2018 roku. Fragmenty "manifestu Janiszewskiego".
3. Informacja o planowanym na 2019 Roku Matematyki z okazji 100 rocznicy powstania PTM.
4. Wolne wnioski.
Urszula Foryś, prezes OW PTM

Wykład: slajdy

Tradycyjnie przed zebraniem, o godz. 16:00 zapraszamy na wykład "Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń termicznych w rzekach". Prelegentem będzie prof. dr hab. Paweł Rowiński (Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk), absolwent Wydziału MIM, a obecnie wiceprezes PAN.
Streszczenie:
Wykład będzie dotyczył zagadnień modelowania matematycznego przenoszenia ciepła w turbulentnych przepływach w środowisku naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem tzw. zanieczyszczeń termicznych. Jest to zagadnienie o olbrzymim znaczeniu dla ekologów zajmujących się wodami płynącymi, projektantów obiektów hydrotechnicznych, elektrociepłowni, elektrowni wodnych. Przedyskutujemy różne modele, ale szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne problemy z rozwiązywaniem dwuwymiarowych (uśrednionych po głębokości) modeli burzliwego przewodzenia ciepła, związanych m.in. z procesami wymiany ciepła na granicy woda-powietrze.
Przed wykładem, ok. godz. 15:30, zapraszamy na herbatę i ciasteczka.

Zaproszenie na kolokwium wydziałowe MIMUW: 7 grudnia 2017

Gorąco zachęcamy do wysłuchania wykładu, który odbędzie się we czwartek, 7 grudnia 2017 r., o godz.14:30, w sali 2180. Wykład pt. "Gry w topologii i ich efektywne warianty" wygłosi Michał Skrzypczak z Instytutu Informatyki.
Streszczenie:
Będę mówił o grach używanych do charakteryzacji pojęć matematycznych: od gry Banacha-Mazura, po gry konstruowane współcześnie w teorii automatów. Skupię się na kwestiach determinacji i możliwości efektywnego rozwiązywania danej gry. Spróbuję zaargumentować, że odpowiednie dobranie zasad gry bywa zadaniem bardzo nieoczywistym, a jednocześnie odpowiednio sformułowana gra (dzięki determinacji) staje się niezwykle silnym orężem.


40. edycja Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Redakcja miesięcznika "Delta" i Polskie Towarzystwo Matematyczne zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów z klas 7 i 8 szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego.
Zgłaszać można prace przedstawiające oryginalne matematyczne rozumowanie na dowolnie wybrany temat. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 30 kwietnia 2018 roku.
Więcej informacji na temat konkursu i regulamin pod adresem:
http://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/
Prosimy o propagowanie tej informacji wśród uczniów i nauczycieli.

Plakat konkursowy do pobrania


Zaproszenie na konwersatorium IMSM WMIM UW: 30 listopada 2017

Gorąco zachęcamy do udziału w konwersatorium Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki, które odbędzie się we czwartek, 30 listopada 2017 r., o godz.14:30, w sali 2100. Wykład pt. "Wpływ geometrii dziedziny na tworzenie się osobliwości w równaniu Fujity" wygłosi Mikołaj Sierżęga.
Streszczenie:
W latach 80. w serii trzech głębokich prac Yoshikazu Giga i Robert V. Kohn precyzyjnie opisali proces tworzenia się osobliwości w kanonicznym modelu półliniowym, tzw. równaniu Fujity. Rozwinięta przez nich metodyka skutecznie radzi sobie zarówno z dziedzinami nieograniczonymi jak i ograniczonymi, pod warunkiem, że dziedzina jest gwiaździsta względem punktu wybuchu. Czy to założenie ma charakter czysto techniczny? Czy może lokalne własności osobliwości są wrażliwe na zakrzywienia odległych fragmentów brzegu dziedziny? Pytanie to okazało się być bardziej złożone i ciekawe niż można by przypuszczać. W swoim wystąpieniu przybliżę co wiemy i postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak mało.


Zaproszenie na kolokwium wydziałowe MIMUW: 9 listopada 2017

Gorąco zachęcamy do wysłuchania wykładu, który odbędzie się we czwartek, 9 listopada 2017 r., o godz.14:30, w sali 2180. Wykład pt. "Dziel i..." wygłosi Piotr Krzyżanowski z Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki.
Streszczenie:
Pokażemy zastosowanie techniki "dziel i rządź" do rozwiązywania wybranych problemów spotykanych w obliczeniach naukowych, m.in. metodą dekompozycji obszaru na masywnie równoległych komputerach.


Nagrody Naukowe POLITYKI

W dniu 22 października 2017 w redakcji POLITYKI po raz siedemnasty wręczone zostały Nagrody Naukowe POLITYKI. Wśród pięciu stypendystów znalazł się kol. Jan Poleszczuk (IBIB PAN), członek OW PTM.
Serdecznie gratulujemy!


Zaproszenie na kolokwium wydziałowe MIMUW: 5 października 2017

Gorąco zachęcamy do wysłuchania wykładu, który odbędzie się we czwartek, 5 października 2017 r., o godz.14:30, w sali 2180. Wykład pt. "Od Newtona do Mandelbrota" wygłosi Krzysztof Barański z Instytutu Matematyki.
Streszczenie:
Teoria iteracji przekształceń holomorficznych, która powstała w latach 1920., przeżywa od lat 1980. okres intensywnego rozwoju. Jednym z jej najważniejszych działów jest obecnie badanie przestępnych funkcji całkowitych i meromorficznych na płaszczyźnie zespolonej. Oprócz metod układów dynamicznych, dziedzina ta wykorzystuje narzędzia pochodzące m.in. z analizy zespolonej, topologii i geometrycznej teorii miary. W czasie wykładu omówię niektóre zagadnienia dotyczące topologicznej i geometrycznej struktury zbiorów Julii i innych zbiorów niezmienniczych pojawiających się przy badaniu dynamiki funkcji holomorficznych. W szczególności, przedstawię pewne wyniki dotyczące metody Newtona poszukiwania zer funkcji zespolonych.


Nagrody dla członków OW PTM

W dniu 18 września 2017, w trakcie ceremonii otwarcia 8 Forum Matematyków Polskich w Lublinie, odbyło się wręczenie nagród. Nagrodę główną im. Stefana Banacha za cykl jedenastu prac z zakresu geometrii algebraicznej odebrał kol. Adrian Langer (UW), medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczona została kol. Krystyna Jaworska (WAT), a kol. Stefan Jackowski (UW) otrzymał dyplom uznania za swoje zasługi i wieloletnią pracę na rzecz PTM.
Serdecznie gratulujemy!


Zaproszenie na wykład profesora Laurenta Lafforgue'a: 20 czerwca 2017

Serdecznie zapraszamy na wykład medalisty Fieldsa z 2002 roku. Wykład odbędzie się 20 czerwca o godz. 16:30 w s. 3180, w gmachu WMIM (Banacha 2). Przed wykładem tradycyjnie zapraszamy na herbatę i ciasteczka od godz. 16:00 przed salą 3180.
Tytuł wystapienia: "Langlands' functoriality principle as a Fourier analysis problem".
Streszczenie: The purpose of the talk will be to introduce Langlands' functoriality as a non-commutative and non-additive generalisation of classical Fourier analysis. In this way, multiplication appears as a more fundamental operation than addition and the problem to imagine the appropriate generalisation of the addition law is risen.


O historii matematyki: audycja dr Danuty Ciesielskiej

Gorąco zachęcamy do wysłuchania audycji na temat pierwszej doktor matematyki w Polsce - Stanisławy Nikodym (Uniwersytet Warszawski).
Link do audycji: http://www.radiokrakow.pl/audycje/w-kregu-nauki/audycja-z-dn-12022017-r/


O historii matematyki: odczyt dra Waleriana Piotrowskiego

Serdecznie zapraszamy na odczyt doktora Waleriana Piotrowskiego w dn. 13.06 o godz. 16.30 w sali 3180 na Wydziale MIM (Banacha 2).
Tytuł: Doktoraty z matematyki i logiki na Uniwersytecie Warszawskim w okresie międzywojennym.
Streszczenie: Po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku reaktywowano działalność wcześniej istniejącego Uniwersytetu Warszawskiego, ale zarządzanego przez władze okupacyjne. W okresie międzywojennym na Wydziałach Filozoficznym (do 1927) i Matematyczno-Przyrodniczym (1927-1939) przeprowadzono 34 przewody doktorskie z matematyki oraz 9 z logiki. Na podstawie dostępnych dokumentów archiwalnych podjęto próbę przedstawienia pełnej listy doktoratów wraz z określeniem tematyki i wskazania źródeł ich publikacji. Odczyt będzie uzupełniony licznymi zdjęciami.
Slajdy z odczytu


Konkurs "Matematyka bez granic" - laureaci w województwie mazowieckim

W dniu 12.06.2017 na Wydziale MiNI Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie "Matematyka bez granic". W województwie mazowieckim na poziomie licealnym na I miejscu znalazła się klasa I A z Z VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego z Radomia (prowadzona przez p. Jerzego Nowickiego), natomiast na poziomie gimnazjalnym - klasa III c z Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego "Juno" z Piastowa (prowadzona przez p. Danutę Romaniuk) i klasa IIIe z Gimnazjum nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego z Warszawy (prowadzona przez p. dyrektor Agnieszkę Radziszewską). Laureaci są jednocześnie zwycięzcami konkursu ogólnopolskiego. Kolejne miejsca zajęli: na poziomie liceum: II miejsce klasa I ABA z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego Istotną różnicą jest tu brak rozwiązania w postaci pojedynczej struktury, zakładane jest raczej, że odpowiedzią jest mieszanka pewnej rodziny struktur. W związku z tym otwiera się duże pole do możliwych sformułowań problemów matematycznych, gdzie na wejściu mamy zestaw macierzy kontaktów, a odpowiedzią jest jakiś przybliżony opis klasy struktur kompatybilnych z danymi. W swoim referacie opowiem o naszych doświadczeniach we współpracy z eksperymentatorami, przedstawię elementarny opis zadania i pokażę kilka przykładowych częściowych rozwiązań.


Medal i wykład im. Sierpińskiego 2017

W dn. 26.05.2017 odbyła się doroczna uroczystość wręczenia medalu im. Sierpińskiego. W tym roku medal otrzymał prof. Stanisław Szarek. Jak zwykle, laureat wygłosił wykład im. Sierpińskiego. Wykład miał tytuł "When Alice and Bob Meet Banach".
Abstrakt wykładu: Over the last few years it has become clear that there are very close links between various flavors of functional analysis (geometry of Banach spaces, operator spaces, high-dimensional probability) and quantum theory. Roughly speaking, this is because quantum systems consisting of just several particles naturally lead to models whose dimension is from thousands to billions. We start the talk by recalling several concepts and invariants used to quantify the size or complexity of high-dimensional objects, which will involve a connection to Gaussian processes and random matrices. We then outline how these ideas can be used to study entanglement and other phenomena that are of interest in quantum information theory.


Podziękowania

Dziękujemy koledze Markowi Bodnarowi za pomoc w uruchomieniu strony internetowej OW.


Wybory

Na Walnym Zebraniu członków Oddziału Warszawskiego, które odbyło się w grudniu 2016, wybrano nowe władze Oddziału na kadencję 2017–2019. Prezesem OW została kol. Urszula Foryś z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, na stanowisku skarbnika pozostał kol. Paweł Goldstein, także z WMIM UW, a sekretarzem została kol. Beata Jackowska-Zduniak z Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na członków Zarządu wybrani zostali kol. Barbara Roszkowska-Lech (MiNI PW), kol. Paweł Strzelecki (WMIM UW) oraz kol. Piotr Achinger (IM PAN).