Wykład im. Wacława Sierpińskiego 11.05.2023r. godz. 17:00 sala 5440

Serdecznie zapraszamy na specjalne posiedzenie Oddziału w dn. 11 maja 2023 o godz. 17:00 w sali 5440 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (ul. Banacha 2).

Na posiedzeniu tym prof. Mariusz Urbański (University of North Texas) wygłosi wykład im. Wacława Sierpińskiego pt. Operator Ruella i miary konforemne z zastosowaniami w teorii liczb i geometrii fraktalnej.

Streszczenie: Probabilistyczne miary niezmiennicze są głównym narzędziem opisu asymptotycznego zachowania układów dynamicznych i ich własności ergodycznych i stochastycznych.
Wychodząc od naturalnych przykładów, przedstawię metodę konstruowania miar niezmienniczych. Polega ona na szukaniu punktów stałych operatora Ruelle'a i stosuje się m.in. do gładkich przekształceń rozszerzających, funkcji wymiernych na sferze Riemanna, czy endomorfizmów zespolonych przestrzeni rzutowych.
Opowiem, jak własności spektralne operatora Ruelle'a przekładają się na własności stochastyczne układu dynamicznego, np. wykładnicze malenie korelacji, centralne twierdzenie graniczne oraz prawo iterowanego logarytmu. Opiszę również, jak dzięki temu wyznaczyć asymptotykę liczby okręgów w tzw. upakowaniu Apoloniusza oraz asymptotykę liczby zamkniętych geodezyjnych na niektórych rozmaitościach hiperbolicznych.
Wybory

Na Walnym Zebraniu członków Oddziału Warszawskiego, które odbyło się w grudniu 2022, wybrano nowe władze Oddziału na kadencję 2023–2025. Prezesem OWa została kol. Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezesem jest kol. Urszula Foryś (WMIM UW), na stanowisko skarbnika wybraliśmy kol. Marcina Choińskiego (SGGW), sekretarzem ponownie została kol. Beata Jackowska-Zduniak (SGGW).Na członków Zarządu wybrani zostali kol. Barbara Roszkowska-Lech (MiNI PW), kol. Janina Kotus (MiNI PW), kol. Paweł Strzelecki (WMIM UW) oraz kol. Paweł Goldstein (IM PAN).


UWAGA - prelekcja prof. Blikle 7.12.2022

Z przykrością zawiadamiamy, że z przyczyn niezależnych prelekcja prof. Blikle nie odbędzie się. Mamy nadzieję na spotkanie w przyszłym roku.
W zamian proponujemy dyskusję z Prezesem Jackiem Miękiszem o planach na kolejną kadencję.

Walne zebranie 7.12.2022 o godz. 18:00

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Zapraszamy do udziału w walnym zebraniu Oddziału Warszawskiego.
Zebranie odbędzie się dn. 7 grudnia o godz. 18:00 (po zakończeniu prelekcji prof. Blikle) w sali 3180 na Wydziale MIM UW, ul. Banacha 2
Przewidywany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania OWa PTM z dnia 15.12.2021.
3. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Warszawskiego PTM z działalności w roku 2022 oraz z całej kadencji 2020-2022 .
4. Protokół Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego PTM.
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału Warszawskiego PTM.
6. Wybór delegatów i zastępców delegatów Oddziału Warszawskiego PTM do Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Matematycznego na kadencję 2023-2025.
7. Wybór Zarządu Oddziału Warszawskiego PTM na kadencję 2023-2025.
8. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego PTM na kadencję 2023-2025.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.

Przed zebraniem:
Od godz. 16:15 zapraszamy na skromny poczęstunek - będą tartinki, herbata, kawa z ekspresu itp.
W godz. 17:00-18:00 odbędzie się - tym razem "na żywo" - spotkanie, na którym prof. Andrzej Blikle opowie o swoim najnowszym projekcie naukowym.

List kol. prezes do członków Oddziału Warszawskiego PTM

Spotkanie z cyklu „Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem” 16.11.2022r. o godz.17


Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem” w dniu 16 listopada o godz. 17:00.
O swoich badanich opowie Jan Obłój (University of Oxford).
Tytuł: Na rozstajach probabilistyki, matematyki finansowej, optymalnego transportu i statystyki Streszczenie: Opowiem o tym jak różne metody matematyczne spotykają się, gdy staramy się zrozumieć to, jak budować model probabilistyczny dla opisania danego złożonego systemu (na przykładzie zagadnień z matematyki finansowej), jak optymalnie poruszać się w przestrzeni możliwych modeli i opisywać ich złożoność oraz wrażliwość. Przedstawię moje zrozumienie różnych podejść (model-specific, model-agnostic, data-driven, robust, model-free) używając wspólnego mianownika metod nieparametrycznych transportu optymalnego. W szczególności, opowiem o zastosowaniach w optymalizacji (DRO: distributionally robust optimization). W referacie postaram się pokazać przegląd wyników od teoretycznych (coś o zanurzeniach Skorokhoda i transporcie martyngałowym) po stosowane i numeryczne (głównie w matematyce finansowej, ale także w sieciach neuronowych).

Link do spotkania na platformie Zoom.
Meeting ID: 943 2280 3683
Passcode: PTM

Wykład im. Wacława Sierpińskiego 23.06.2022r. godz. 16:15 również online

Serdecznie zapraszamy na specjalne posiedzenie Oddziału w dn. 23 czerwca 2022 o godz. 16:15 w auli 0.06 na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5). Czwartkowy wykład im. Sierpińskiego będzie także transmitowany na Zoomie.

Link do spotkania na platformie Zoom.
Identyfikator spotkania: 862 9705 9726
Kod dostępu: Sierpinski
Wystarczy jedno stuknięcie na urządzeniu mobilnym:
+48223987356,,86297059726# Polska
+48223065342,,86297059726# Polska

Na posiedzeniu tym prof. Mariusz Lemańczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) wygłosi wykład im. Wacława Sierpińskiego pt. Multyplikatywne funkcje arytmetyczne, teoria ergodyczna i hipoteza Sarnaka.
Streszczenie: Wykład będzie dotyczył nieoczywistych powiązań teorii liczb z układami dynamicznymi.
W 2010 roku P. Sarnak ogłosił swoją hipotezę o nieskorelowaniu (ortogonalności) arytmetycznej funkcji Moebiusa ze wszystkimi ciągami deterministycznymi, tzn. ciągami o zerowej entropii. Hipoteza Sarnaka pozostaje otwarta do dziś. Podczas wykładu przedstawię motywacje teorio-liczbowe związane z hipotezą Chowli (o autokorelacjach funkcji Moebiusa) z 1965 r., pokażę, jak obie te hipotezy wiążą się z teorią ergodyczną oraz omówię dotychczasowe dwie główne strategie, wybrane wyniki i trudności.Mini Konferencja PTM w formie hybrydowej, 2-3 czerwca 2022r, Centrum Banacha


Serdecznie zapraszamy na Mini-Konferencję PTM, która odbędzie się w Centrum Banacha, w dniach 2-3 czerwca. Podczas konferencji zostaną wręczone nagrody PTM za trzy ostatnie lata oraz wysłuchamy wykładów laureatów.
Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, prosimy zainteresowane osoby o rejestrację do 30 maja.

Link do strony internetowej wydarzenia.

Plakat

Запрошення українських математиків на конференцію "Contemporary Women in Mathematics"


Варшавське Bідділення Польського Mатематичного Tовариства запрошує на конференцію математиків з України „On the Trail of Women in Mathematics: Contemporary Women in Mathematics”, Гданськ (Gdańsk), 15-17 вересня 2022 року.
https://otowim22.ptkwm.pl/
OWa PTM покриє вартість конференції та витрати на проживання в Гданську для п'яти математиків.
Ініціатива має на меті сприяти інтеграції з польською громадою математичний. Заявки до кінця травня до подруги президент OWa PTM Urszuli Foryś: urszula@mimuw.edu.pl Порядок подачі заявок вирішує, але пріоритет буде наданий людям який прибув до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego zaprasza matematyczki z Ukrainy na konferencję „On the Trail of Women in Mathematics: Contemporary Women in Mathematics” Gdańsk, 15-17 września 2022r.
https://otowim22.ptkwm.pl/
OWa PTM pokryje opłatę konferencyjną i koszty zakwaterowania w Gdańsku dla pięciu Matematyczek.
Inicjatywa ma na celu ułatwienie integracji z polskim środowiskiem matematycznym. Zgłoszenia do końca maja do kol. prezes, Urszuli Foryś: urszula@mimuw.edu.pl Decyduje kolejność zgłoszeń, jednak pierwszeństwo będą miały osoby, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022.

Warsaw Branch of the Polish Mathematical Society invites mathematicians from Ukraine to the conference "On the Trail of Women in Mathematics: Contemporary Women in Mathematics" Gdańsk, September 15-17, 2022.
https://otowim22.ptkwm.pl/
OWa PTM will cover the conference fee and accommodation costs in Gdańsk for five female mathematicians.
The aim of this initiative is to facilitate integration with the Polish mathematical community. Applications by the end of May to the chair of Warsaw Branch, Urszula Foryś: urszula@mimuw.edu.pl The order of applications will be decisive, but priority will be given to women who came to Poland after February 24, 2022.

Spotkanie z cyklu „Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem” 18.05.2022r. o godz.17


Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem” w dniu 18 maja o godz. 17:00.
Tym razem opowie o sobie obecny prezes Oddziału Gdańskiego PTM, Piotr Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska).
Tytuł: Dynamika jednowymiarowa i modelowanie neuronu streszczenie: Referat będzie poświęcony wykorzystaniu teorii odwzorowań S-unimodalnych oraz odwzorowań Lorenza w modelowaniu pojedynczego neuronu. Omówimy własności jednowymiarowych wersji modeli Chialvo i Courbage'a–Nekorkina–Vdovina (CNV).

Link do spotkania na platformie Zoom.
Meeting ID:895 7269 3430
Passcode: PTM

Seminarium zdalne z historii matematyki - setna rocznica habilitacji Stefana Banacha, już 4.04.2022r. godz. 12:15


Gorąco zachęcamy do udziału w seminarium z historii matematyki (IM UJ) referat pod tytułem „Setna rocznica habilitacji Stefana Banacha” wygłosi Lech Maligranda (Politechnika Poznańska).
Spotkanie odbędzie się o godzinie 12.15 w dniu 4.04.2022r..

Link do spotkania na platformie Zoom.
Meeting ID: 953 4744 9276
Passcode: F8DtEi

Spotkanie online z cyklu „O prezesach PTM” 6.04.2022r. o godz. 17:00


Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „O prezesach PTM”, które odbędzie się w środę, 6.04.2022r. o godz. 17:00 na platformie Zoom.
Tym razem o Stanisławie Balcerzyku opowie prof. Daniel Simson.

Link do prezentacji prof. Simsona.Wykład i medal im. Wacława Sierpińskiego 2022 r.


Tegorocznym laureatem nagrody „Wykład i medal im. Wacława Sierpińskiego" został prof. Mariusz Lemańczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wykład Laureata jest planowany na czwartek, 23.06.2022r.
Serdecznie gratulujemy!

Spotkanie z cyklu „Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem” 16.03.2022r. o godz.18


Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem" w dniu 16.03.2022, tym razem o godz. 18:00 (ze względu na różnicę czasu z Kanadą). Prelegentką będzie Izabella Łaba, która właśnie została przyjęta do Oddziału Warszawskiego PTM.

Tytuł: Tiling the integers with translates of one tile, and connections to harmonic analysis

Abstrakt:
It is well known that if a finite set of integers A tiles the integers by translations, then the translation set must be periodic, so that the tiling is equivalent to a factorization A+B=Z_M of a finite cyclic group. Coven and Meyerowitz (1998) proved that when the tiling period M has at most two distinct prime factors, each of the sets A and B can be replaced by a highly ordered "standard" tiling complement. It is not known whether this behaviour persists for all tilings with no restrictions on the number of prime factors of M.
In joint work with Itay Londner, we proved that this is true for tilings of period M=(pqr)^2, where p, q, r are distinct primes. I will discuss the main ideas of the proof, and connections to questions in harmonic analysis such as Fuglede's spectral set conjecture and Favard length estimates for fractal sets.


Link do spotkania na platformie Zoom.
Meeting ID: 839 5214 6293
Passcode: PTM

Kolejne spotkanie z cyklu „Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem" 26.01.2022r. o godz.17


W styczniu, wyjątkowo w środę 26.01.22, jak zwykle o 17:00 zapraszamy na spotkanie z cyklu „Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem" w nowej, wspomnieniowej odsłonie.
O niedawno zmarłym, honorowym członku Polskiego Towarzystwa Matematycznego, prof. Andrzeju Schinzlu opowie prof. Jerzy Kaczorowski.

Prezentacja Prof. Kaczorowskiego.zdjęcia autorstwa Krzysztofa Ciesielskiego z uroczystości 50-lecia Olimpiady Matematycznej, która odbyła się w dn. 23 listopada 1993 roku w Krakowie

Walne Zebranie 15.12.2021r. o godz. 18:30


Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Zapraszamy do udziału w walnym zebraniu Oddziału Warszawskiego.
Zebranie odbędzie się dn. 15 grudnia o godz. 18:30 (po zakończeniu spotkania wspomnieniowego o prezesach PTM) na platformie Zoom.

Link do spotkania na platformie Zoom.
Meeting ID: 829 3870 5933
Passcode: Sierpinski

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania OWa PTM z dnia 16.12.2020.
3. Sprawy bieżące.
4. Powołanie członka jury nagrody "Wykład i medal im. Wacława Sierpińskiego".
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie zebrania.

Ad. 4 - Zarząd OWa proponuje dr hab. Bogusławę Karpińską z Politechniki Warszawskiej. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych kandydatur do kol. prezes, Urszuli Foryś.

Informacje dotyczące pozostałych punktów porządku obrad zostały umieszczone w załączonym pliku.

Protokół z Walnego Zebrania OWa PTM z dnia 15.12.2021r. .

spotkanie PTM „O prezesach" 15.12 o godz. 17


Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Z inicjatywy Oddziału Warszawskiego PTM i Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW chcielibyśmy zaprosić na pierwsze spotkanie poświęcone pamięci prezesów PTM w dn. 15 grudnia 2021 o godz. 17:00 na platformie Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/82938705933?pwd=dUdpdU9MY1l1enBnWEx0RVRyenVCUT09
Meeting ID: 829 3870 5933
Passcode: Sierpinski

Prezesi PTM - przypomnienie
O Bolesławie Szafirskim opowie Wojciech Słomczyński
O Stefanie Straszewiczu opowiedzą Danuta Ciesielska i Małgorzata Terepeta
Serdecznie zapraszamy!
Akcja "PAMIĘĆ"Na przełomie października i listopada, z inicjatywy kol. Stefana Jackowskiego upamiętniliśmy zmarłych działaczy Oddziału Warszawskiego PTM. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do ozdobienia grobów kwiatami/zniczami z okolicznościową wstążką.
Link do listy zasłużonych działaczy

Spotkanie online z cyklu "Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem" 17.11. godz. 17:30


Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem" w dn. 17.11 o godz. 17:30 (UWAGA - spotykamy się pół godziny później niż zazwyczaj) na platformie Zoom.
Link do spotkania na platformie Zoom.
Meeting ID: 894 1889 9054
Passcode: PTM
Tym razem nowy członek Oddziału Warszawskiego PTM, Piotr Sołtan z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przedstawi się w prezentacji pt. "Grupy kwantowe i nie tylko".
Streszczenie: Referat będzie stanowił przegląd tematyki, którą zajmuję się wraz ze współpracownikami z Katedry Metod Matematycznych Fizyki. Postaram się przybliżyć słuchaczom podstawowe pojęcia nieprzemiennej geometrii w języku algebr operatorów i opisać pewne ciekawe związki naszych badań z innymi działami matematyki.

Relacja z uroczystości wręczenia medalu im.Wacława SierpińskiegoLink do nagrania z uroczystości wręczenia medalu im. Wacława Sierpińskiego


Wykład im. Sierpińskiego 2020 i 2021 dn. 14.10.2021 r.


Tegorocznym laureatem nagrody "Wykład i medal im. Wacława Sierpińskiego" został prof. Piotr Hajłasz z University of Pittsburgh.
Serdecznie gratulujemy!
Uroczystość została zaplanowana na dzień 14.10, wykłady odbędą się online.
Link do spotkania na platformie Zoom.
Meeting ID: 851 7474 7234
Passcode: Sierpinski

prof. Feliks Przytycki (IM PAN Warszawa) godz. 16:00
"Od dynamiki do geometrii, czyli od "efektu motyla" przez stany równowagi do wymiarów fraktalnych"

Streszczenie:
Rozciągające przekształcenie przestrzeni metrycznej w siebie, iterowane, przekształca dowolnie male zbiory na zbiory duże, dając wgląd w w lokalna fraktalną strukturę przestrzeni. Przykładów dostarczają wielomiany, przekształcenia zespolone wymierne sfery Riemanna, funkcje całkowite przestępne, obcięte do swoich niezmienniczych "chaotycznych" zbiorów Julii; na których jednak rozciąganie często bywa niejednostajne. Trudności zależą od rekurencji punktów krytycznych. Miary niezmiennicze będące stanami równowagi dla geometrycznych potencjałów, pomagają zrozumieć lokalne wymiary i miary Hausdorffa w typowych punktach Birkhoffa. Początki tej teorii sięgają lat 60-tych ubiegłego wieku: teorii Sinaia dającej ergodyczność rozpraszających bilardów, potoków Anosowa, modelu Isinga w fizyce statystycznej. Teoria rzuca światło na zachowanie brzegowe przekształceń konforemnych dysku w płaszczyzną zespoloną i "subtelną" strukturę miary harmonicznej na brzegu obrazu oraz radialne fluktuacje pochodnej. Zbiory Julii, których dotyczy wykład, to intrygujące fraktale, np. króliki Douady'ego, smoki Mandelbrota, dendryty, a także dywany Sierpińskiego, przyciągające uwagę najwyższej klasy matematyków, a także artystów. Sformułowane zostaną pewne otwarte problemy.

prof. Piotr Hajłasz (University of Pittsburgh) godz, 17:30
"Analiza na przestrzeniach metrycznych"


Streszczenie:
Mimo iż przestrzenie metryczne zdefiniowane przez M. Frecheta w 1905 roku znalazły wielorakie zastosowania w analizie matematycznej, to jednak analiza na przestrzeniach metrycznych jest nowym działem matematyki liczącym niespełna 30 lat. Czym więc jest analiza na przestrzeniach metrycznych? Celem wykładu będzie krótkie omówienie niektórych z głównych nurtów tego nowego kierunku badań który okazał się na tyle ważny, że ma już swoje własne miejsce w Mathematics Subject Classification. Tytuły, streszczenia, dokładne miejsce wykładów zostaną podane w terminie późniejszym.

Grant Europejskiego Towarzystwa Matematycznego oraz grant Kowalewskiej - ICM 2022- St Peterburg


Pojawiła się niezależna inicjatywa Europejskiego Towarzystwa Matematycznego - program grantowy finansujący młodym matematykom podróż do St. Petersburga na ICM 2022, zdobywca grantu dostaje jednocześnie grant Kovalevskiej. Poniżej ogłoszenie EMS:
The European Kovalevskaya Travel Grants support graduate students, postdocs and other early career mathematicians who would like to attend the International Congress of Mathematicians ICM 2022, to be held 6-14 July 2022 in St. Petersburg, Russia. The deadline for applications is 15th October 2021.
Application form and more information can be found here.

Granty Kowalewskiej - ICM 2022- St Peterburg


Polskie Towarzystwo Matematyczne (https://www.ptm.org.pl/) przy współpracy z Lokalnym Komitetem Organizacyjnym Międzynarodowego Kongresu Matematyków ICM 2022 (https://icm2022.org/), który odbędzie się 6-14 lipca 2022 w Petersburgu w Rosji, zaprasza do składania wniosków o grant Kowalewskiej (https://icm2022.org/blog/the-kovalevskaya-grant). Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie udziału młodych matematyków w ICM 2022 poprzez zapewnienie środków finansowych (https://icm2022.org/funding-opportunities-by-countries) na pokrycie kosztów uczestnictwa (opłata konferencyjna, wiza do Rosji) i lokalnych kosztów pobytu w Petersburgu.
Wnioski można składać do 31-10-2021 . Szczegółowe informacje dotyczące warunków otrzymania grantu i formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem.

Spotkanie PTM 15.09 "Żywot matematyka poczciwego (i trochę matematyki)"


W dn. 15.09 o godz. 17:00 planujemy ponowne spotkanie z Michałem Misiurewiczem.
Przypominamy tytuł: "Żywot matematyka poczciwego (i trochę matematyki)".
Link do spotkania na platformie Zoom.
Meeting ID: 817 1064 2817
Passcode: PTM-MM
Serdecznie zapraszamy!

Z żałobnej karty


W dniu 14 maja 2021, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł dr Norbert Dróbka.
Cześć Jego pamięci.

Spotkanie PTM 19.05 "Żywot matematyka poczciwego (i trochę matematyki)"


Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Michałem Misiurewiczem z IUPUI (Indiana University and Purdue University Indianapolis) w dniu 19.05.2021 o godz. 17:00.
Prezentacja pt. Żywot matematyka poczciwego (i trochę matematyki) może być traktowana zarówno jako kontynuacja spotkania z 17.02.2021 roku (spotkanie oddziałów Warszawskiego i Gdańskiego), jak i jako oddzielny byt.

Link do spotkania na platformie Zoom.
Meeting ID: 838 3452 6078
Passcode: PTM

Spotkanie z cyklu "Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem" 21.04.21r. godz.17

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem". Spotykamy się - jak zwykle - w trzecią środę, tzn. 21.04 o godz. 17:

Join Zoom Meeting Link do spotkania na platformie Zoom.

Tym razem spotkanie będzie "bardziej gdańskie". Pierwszy wystąpi Grzegorz Graff z Politechniki Gdańskiej, a jako druga - pochodząca z Gdańska Marta Lewicka z Uniwersytetu Pittsburskiego (obecnie OWa PTM).

Grzegorz Graff: "Matematyka w kardiologii - czyli biorąc sobie matematykę do serca"
Streszczenie: Opowiem, na przykładzie własnych badań, o zastosowaniach metod matematycznych w kardiologii.

Marta Lewicka: "Gry różniczkowe dla p-Laplasjanu"
Streszczenie: W wykładzie przedstawię definicję gry typu "tug-of-war" i wyjaśnię jej związek z rozwiązaniami lepkościowymi problemu Dirichleta dla p-Laplasjanu. Jest to podejście, które uogólnia klasyczny związek funkcji harmonicznych z ruchem Browna na nieliniowe równania różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu. Jeśli czas pozwoli, pokażę, jak podobne podejście może być również zastosowane do równań nielokalnych.

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha za wybitną pracę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych

PTM wraz ze sponsorami ogłasza konkurs, przyznawana jest nagroda główna w wysokości 25000zł oraz dwa wyróżnienia po 10000zł. O laur ubiegać się mogą autorzy prac doktorskich obronionych od 01.01.2020r. do 30.04.2021r. w jednym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.


Wnioski należy nadsyłać drogą elektroniczną poprzez portal konkursowy http://ibp.ptm.org.pl/ w okresie od dziś do 15 maja 2021. Dalsze informacje, w tym szczegółowa instrukcja składania wniosków oraz formularz zgłoszeniowy, znajdują się na podanym powyżej portalu.

Już 24.03.2021r. odbędzie się Minikonferencja Online OWa PTM -
"Trójgłos o Hipotezie Riemanna".
Wykłady publiczne dla niespecjalistów, zapraszamy studentów!!


Serdecznie zapraszamy na Minikonferencję online Oddziału Warszawskiego, która odbędzie się dnia 24 marca 2021 r.
Minikonferencja Oddziału Warszawskiego PTM jest współfinansowana przez Fundację mBanku.
Link do spotkania na platformie Zoom.
Zoom Meeting: ID: 829 4250 6115 Passcode: Riemann

Program:
17:00 – 17:10 Otwarcie
17:10 - 17:40 Adam Osękowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
Hipoteza Riemanna i rozmieszczenie liczb pierwszych na osi rzeczywistej
17:45 - 18:15 Marek Wolf (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Czy fizyk udowodni Hipotezę Riemanna?
18:20 – 18:50 Krzysztof Maślanka (Instytut Historii Nauki PAN)
Hipoteza Riemanna – dygresje historyczne i filozoficzne
18:50 - Dyskusje

Więcej informacji i streszczenia wykładów.


PLAKAT


Kolejne spotkanie z cyklu "Poznajmy się-przypomnijmy się sobie nawzajem" już 17.02.2021r.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie online z cyklu "Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem". W tym roku działamy wspólnie z Oddziałem Gdańskim PTM. Najbliższe spotkanie odbędzie się dn. 17.02.21 o godz. 17. Gośćmi będą członkowie Oddziału Warszawskiego.

Link do spotkania.

Michał Misiurewicz (IUPUI Indianapolis): Żywot matematyka poczciwego

Jonatan Gutman (IM PAN Warszawa): Jak zmierzyć „złożoność” układu dynamicznego?
Streszczenie:
W tym referacie przedstawię pewne badania, które były szeroko zainspirowane powyższym pytaniem. Zdefiniuję entropię i średni wymiar metryczny, odnosząc je zarówno do "złożoności", jak i zanurzenia w kanonicznych przestrzeniach shiftowych. Omówione zostanie nieoczekiwane powiązanie z analizą harmoniczną oraz zostaną opisane nowe zasady wariacyjne. Referat bazuje na wspólnych pracach z Adamem Śpiewakiem i Masakim Tsukamoto.

Walne Zebranie OWa PTM 16.12.2020

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego!
Zwołuję walne zebranie członków Oddziału Warszawskiego w dniu 16.12.2020 roku o godz. 18:00. Zebranie odbędzie się on-line.

Link do spotkania i zebrania.
Meeting ID: 896 7777 3184 Passcode: OWPTM

Przewidywany porządek obrad zebrania członków OWa:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania OWa PTM z dnia 16.01.2020. Protokół jest dostępny na stronie OWa pod informacją o poprzednim zebraniu.
3. Sprawy bieżące.
4. Powołanie członka jury nagrody "Wykład i medal im. Wacława Sierpińskiego". Zarząd OWa proponuje na członka jury z ramienia OWa prof. Annę Marciniak-Czochrę z Uniwersytetu w Heidelbergu, która opowie o sobie i swojej pracy naukowej przed zebraniem. Nowy członek jury zastąpi prof. Toruńczyka i jest teraz wybierany na 5-letnią kadencję.Oczywiście każdy członek Oddziału ma prawo zgłoszenia własnego kandydata. Kandydat na członka jury musi jednak wyrazić zgodę na kandydowanie.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie zebrania.


Przed zebraniem, o godz. 17:00, odbędzie się drugie spotkanie z cyklu "Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem, tym razem w nieco zmienionej formule. Prelegentką będzie prof. Anna Marciniak-Czochra z Heidelbergu, która jest kandydatką zarządu OWa do jury (punkt 4 porządku obrad).
Tytuł wystąpienia: "Matematyka w biologii i medycynie: Heidelberskie podejście i nowe wyzwania".

Zapraszamy!
Prezes Oddziału Warszawskiego
Urszula Foryś

Nagranie z Ogólnopolskiego Seminarium PTM z dnia 12.11.2020r..

Drodzy Członkowie OWa PTM, jeśli komuś nie udało się uczestniczyć w seminarium, a chciałby wysłuchać wykładu, serdecznie zachęcam. Przypominam, że prelegentem był dr inż. Franciszek Rakowski z ICM UW.
Tytuł: Model epidemiologiczny ICM UW. Zarys metodologii i omówienie bieżących predykcji

Seminarium jest dostępne na portalu PTM.

Maraton wykładowy z Deltą, 19.11.2020r., w godzinach 18:00-21:00.

Zachęcamy do udziału w maratonie zdalnych wykładów. Wystąpią matematyka, fizyka, informatyka i astronomia (jak to w Delcie). Będzie to seria krótkich (maksymalnie 20-minutowych) wystąpień. Zapraszamy szczególnie licealistów i miłośników nauk ścisłych. Wystąpienia będą się odbywać przez YOUTUBE .
Więcej informacji można znaleźć na stronie.

Zdalne seminarium IMSiM oraz OWa PTM.


Serdecznie zapraszamy na wspólne zdalne seminarium IMSiM oraz OWa PTM, które odbędzie się 26.11.2020r. o godz. 14:30.

Speaker: Dr Paweł Dłotko ( Dioscuri Centre in Topological Data Analysis,
Mathematical Institute of Polish Academy of Sciences )
Title: Invitation to applied and computational topology.
Abstract:
For many years the main tools of applied mathematics were restricted to differential equations and theory of dynamical systems. However in the last twenty years we witness an explosion of combinatorial, geometrical and topological ideas applied to very different areas of science. In this talk I will introduce two main working horses of applied topology: persistent homology and mapper algorithm. I will show how they can be obtained from discrete collections of points P and how they can be used to understand the shape of P. The talk will be illustrated with examples of applications of presented tools in very different branches of physical, medical and social sciences. I will also present the main computational challenges and problems in the interface of topology and statistics/ machine learning.

Do spotkanie można dołączyć zdalnie klikając w ten odnośnik.

PLAKAT

Konkursy o nagrody PTM za rok 2020


Drodzy Członkowie OWa PTM!
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM za rok 2020. Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.
Wnioski należy składać do 31 stycznia 2021.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.
Warto zwrócić uwagę, iż zmieniony został regulamin konkursu uwzględniający opiekę nad dziećmi (szczegóły dostępne również na stronie PTM).

Sympozjum Medalu Fieldsa 2020, 19.X.2020


Drodzy Członkowie OWa PTM!

Zachęcamy do wzięcia udziału w części sympozjum, podczas której odbędzie się wywiad z Hannah Fry i Alessio Figallim (Fields Medal 2018) oraz w panelu dyskusyjnym.

Link do rejestracji w wydarzeniu

Pierwsze spotkanie online OWa PTM "Poznajmy się-przypomnijmy się sobie nawzajem" 21.10 godz.17


Drodzy Członkowie OWa PTM!

Ruszamy ze spotkaniami online pod hasłem "Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem", które odbywać się będą co dwa miesiące w trzecią środę miesiąca o godz. 17. Już we środę 21 października odbędzie się pierwsze spotkanie online, a o sobie i swoich badaniach opowie nam nowy prezes PTM, kol. Jacek Miękisz.

Tytuł: Od kwazikryształów do biologii ewolucyjnej i z powrotem - historia osobista

Abstrakt: Opowiem o 18. problemie Dawida Hilberta, grze w domino Hao Wanga, parkietażu Rogera Penrose'a, stanach podstawowych i równowagach Nasha. We wszystkich tych przykładach mamy do czynienia z problemami optymalizacyjnymi w układach wielu oddziałujących cząstek.

Poniżej zamieszczono dane do spotkania Zoom:
Urszula Foryś is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 864 8332 9716
Passcode: OWa-meet

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu!

Wykład im. Sierpińskiego 2020 r.


Drodzy Członkowie OWa PTM!

Z powodu pandemii nie odbędzie się w tym roku wykład im. Sierpińskiego. Laureatem jest prof. Feliks Przytycki. Prawdopodobnie w przyszłym roku na wiosnę odbędzie się podwójny wykład - obecnego i przyszłego laureata.

ODWOŁANA Minikonferencja "Trójgłos o Hipotezie Riemanna"


W dniu wczorajszym Rektor UW wydał zarządzenie w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW dotyczy m.in.:
• odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;
• odwołania do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym;
• zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.

ODWOŁANE !! Seminarium prof. Marty Lewickiej "Random Tug of War games for the p-Laplacian" 16.03.2020r.

Serdecznie zachęcamy do wysłuchania seminarium prof. Marty Lewickiej z University of Pittsburgh, pt."Random Tug of War games for the p-Laplacian". Odbędzie się ono w poniedziałek 16 marca o godzinie 14:15 w sali Rady Wydziału MIMUW (2180).
Abstrakt:
We propose a new dynamic programming principle related to the Dirichlet problem for the homogeneous p-Laplace equation in connection with the Tug of War games with noise. We also discuss similar approximations in presence of the Robin boundary conditions. For the proofs, we use martingale techniques involving various couplings of random walks and yielding estimates on the involved probabilistic representations.

Odczyt dr hab. Ewy Wyki "Instrumenty i modele dydaktyczne w matematyce" 18.03.2020r.


Gorąco zachęcamy do wysłuchania odczytu, który odbędzie się dnia 18 marca 2020 godz. 14, w Instytucie Historii Nauki PAN (Pałac Staszica), pok. A27. Dr hab. Ewa Wyka (IHN PAN i Muzeum UJ) wygłosi odczyt pt. "Instrumenty i modele dydaktyczne w matematyce" na temat modeli matematycznych zgromadzonych w Muzeum UJ, link do strony.

Już 12.03.2020r. odbędzie się nasza Minikonferencja "Trójgłos o Hipotezie Riemanna"Plakat

Minikonferencja Oddziału Warszawskiego PTM - "Trójgłos o Hipotezie Riemanna"


Serdecznie zapraszamy na Minikonferencję Oddziału Warszawskiego PTM współfinansowaną przez Fundację mBanku, która odbędzie się dnia 12 marca 2020 r. w godzinach 15:50-18:10 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
(ul. Banacha 2-wejście od ul. Pasteura), sala 2180.

Program konferencji:
15:50 - 16:00 Otwarcie
16:00 - 16:30 Adam Osękowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
"Hipoteza Riemanna i rozmieszczenie liczb pierwszych na osi rzeczywistej"
16:35 - 17:05 Marek Wolf (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
"Czy fizyk udowodni Hipotezę Riemanna?"
17:10 - 17:40 Dyskusja przy kanapkach i ciasteczkach
17:40 - 18:10 Krzysztof Maślanka (Instytut Historii Nauki PAN)
"Hipoteza Riemanna – dygresje historyczne i filozoficzne"


Streszczenia wykładów.

Słownik Matematyków Polskich - prośba


Drodzy Członkowie OW PTM!
Nasi Koledzy z Oddziału Wrocławskiego przygotowują Słownik Matematyków Polskich i proszą o pomoc. Wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w przygotowaniu tego słownika lub przekazać jakieś informacje dotyczące konkretnych biografii matematyków, proszeni są o skontaktowanie się z kolegą Bogusławem Hajdukiem (bhmath@interia.pl) z Oddziału Wrocławskiego PTM.

Pliki z listami matematyków: z matematykami warszawskimi oraz z matematykami spoza Warszawy. W plikach rubryka "stan" informuje, że dane są uzupełnione (uzup), bądź że ich brakuje (pusto).

Konwersatorium IMSiM i OW PTM 27.02.2020r.


Serdecznie zapraszamy na Seminarium Instytutowe i OWPTM w dniu 27.02.2020r. o godz. 12:15,
w sali 2180 Banacha 2.
Wykład wygłosi prof. Andrzej Ruszczyński (Rutgers University).
Tytuł wykładu: Risk Forms: Duality, Disintegration, and Statistical Estimation

Informacja o gościu:
Andrzej Ruszczynski received his PhD and habilitation degrees in control engineering from Warsaw University of Technology in 1976 and 1983, respectively. He has been with Warsaw University of Technology (Poland), University of Zurich (Switzerland), International Institute of Applied Systems Analysis (Laxenburg, Austria), Princeton University, University of Wisconsin-Madison, and Rutgers University. Dr. Ruszczynski is one of the creators of and main contributors to the field of risk-averse optimization, author of "Nonlinear Optimization" (Princeton University Press, 2006), co-author of "Lectures on Stochastic Programming" (SIAM, 2009), "Stochastic Programming" (Elsevier, 2003), and author of more than 100 articles in the area of optimization. He is the recipient of the 2018 Dantzig Prize of SIAM and the Mathematical Optimization Society, and an INFORMS fellow.

Streszczenie :
We introduce the concept of a risk form, which is a real functional on the product of two spaces: the space of measurable functions and the space of measures on a Polish space. We present a dual representation of risk forms and generalize the classical Kusuoka representation to this setting. For a risk form acting on a product space, we define marginal and conditional forms and we prove a disintegration formula, which represents a risk form as a composition of its marginal and conditional forms. We apply the proposed approach to two-stage optimization problems with partial information and decision-dependent observation distribution. Finally, we discuss statistical estimation of risk forms and present a central limit formula for a class of forms defined by nested expectations.

Plakat seminarium

Znamy już władze Oddziału Warszawskiego na kadencję 2020-2022


Prezes: Urszula Foryś

Wiceprezes: Barbara Roszkowska-Lech

Skarbnik: Adrian Łydka

Członkowie Zarządu Oddziału:
Piotr Achinger
Radosław Adamczak
Paweł Goldstein
Beata Jackowska-Zduniak
Janina Kotus
Paweł Strzelecki

Walne Zebranie OW PTM w dniu 16.01.2020r.


Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego!

Zwołuję walne zebranie członków Oddziału Warszawskiego w dniu 16.01.2020 roku o godz. 17:00 w sali 2180 na Wydziale MIM UW (ul. Banacha 2).

Przewidywany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania OWa PTM z dnia 12-12-2019.
3. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Warszawskiego PTM z działalności w roku 2019 oraz z całej kadencji 2017-2019.
4. Protokół Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego PTM.
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału Warszawskiego PTM.
6. Wybór Zarządu Oddziału Warszawskiego PTM na kadencję 2020-2022.
7. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego PTM na kadencję 2020-2022.

Zarząd chciałby połączyć to zebranie ze spotkaniem świąteczno-noworocznym, w związku z tym planowany jest katering (nie tylko kawa i ciasteczka).

Serdecznie zapraszamy!
Urszula Foryś,
prezes OW PTM


Protokół z zebrania

61. Szkoła Matematyki Poglądowej

61. Szkoła Matematyki Poglądowej odbędzie się w dniach 20-24 lutego, w Woli Duckiej pod Warszawą. Tematem tej szkoły są ,,Matematyczne zmiany''.
Planowana tematyka wykładów:
* poważne, ale nietrywialne skutki małych zmian w wielkich twierdzeniach,
* układy dynamiczne – czyli matematyczne modelowanie zmian,
* o zmianie podejścia do różnych matematycznych problemów,
* niezmienniki – czyli co pozostaje niezmienne, gdy wszystko się zmienia.

Oficjalny plakat Szkoły oraz szczegółowe informacje znajdują się tu.
W szczególności aktualny (i ciągle aktualizowany) harmonogram wykładów znajduje się pod adresem .

Zgłoszenia uczestnictwa są przyjmowanie do 10.01.2020 przez formularz dostępny na stronie internetowej.

Wybory na kadencję 2020-2022

List prezes OW PTM

Kolokwium Wydziału MIM UW 12.12.2019r.

Przed walnym zebraniem serdecznie zapraszamy zainteresowanych do wysłuchania wykładu, który odbędzie się również 12 grudnia 2019r., godz. 14:30, sala 2180 na wydziale MIM UW.
Wykład pt."Drzewa losowe i algorytmy Monte Carlo (Random trees and Monte Carlo algorithms)" wygłosi prof. Wojciech Niemiro z MIM UW.

Streszczenie:

U podstaw algorytmów Monte Carlo leżą dwie ogólne idee: losowanie ważone i generowanie łańcuchów Markowa. Sekwencyjne Monte Carlo (SMC) opiera się na losowaniu ważonym w połączeniu z czymś przypominającym zasadę doboru naturalnego. Markowowskie Monte Carlo (MCMC) wykorzystują łańcuchy Markowa zbieżne do docelowego rozkładu prawdopodobieństwa. Pomysłowym połączeniem SMC i MCMC są "cząsteczkowe algorytmy MCMC (PMCMC)", które pojawiły się w pracy opublikowanej w 2010 r. Postaram się pokazać jak i dlaczego działa PMCMC na przykładzie nowych algorytmów, które nazwaliśmy "Poisson Tree Monte Carlo". W istocie, konstruujemy łańcuchy Markowa na przestrzeni znakowanych drzew. Stojąca za tym matematyka jest elementarna, ale w moim przekonaniu interesująca. Zasadnicza część mojego wystąpienia będzie oparta na nieopublikowanej jeszcze, wspólnej pracy z Tomaszem Cąkałą i Błażejem Miasojedowem (obaj MIM UW).

There are two general ideas behind Monte Carlo algorithms: importance sampling and generating Markov chains. Sequential Monte Carlo (SMC) is based on importance sampling combined with something like the "survival of the fittest" principle. Markov chain Monte Carlo (MCMC) uses Markov chains which converge to the target probability distribution. An ingenious fusion of SMC and MCMC are "particle MCMC (PMCMC)" algorithms, introduced in a paper published in 2010. I will try to show how and why PMCMC works on the example of new algorithms named "Poisson Tree Monte Carlo". We construct Markov chains on the space of marked trees. The underlying mathematics is elementary but, in my view, interesting. The main part of my talk will be based on an unpublished joint work with Tomasz Cąkała and Błażej Miasojedow (both MIM UW).

Walne Zebranie 12.12.2019r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie OW PTM,
Zwołuję Walne Zebranie członków Oddziału Warszawskiego PTM w dniu 12 grudnia 2019 roku o godzinie 16:00 w budynku Wydziału MIM UW przy ulicy Banacha 2 w sali 2180 (sala RW).
Przewidywany porządek obrad:
1.
Zmiana statutu Jury Wykładu im. Wacława Sierpińskiego.
2. Powołanie członka jury medalu im. Wacława Sierpińskiego.
3. Sprawozdanie zarządu Oddziału Warszawskiego PTM z działalności w kadencji 2017-2019.
4. Wybór delegatów i zastępców delegatów Oddziału Warszawskiego PTM do Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Matematycznego na kadencję 2020-2022.
5. Wybór zarządu Oddziału Warszawskiego PTM na kadencję 2020-2022.
6. Wolne wnioski.

Przypominam, że kandydatów do Jury Wykładu im. W. Sierpińskiego mogą zgłaszać wszyscy członkowie OW PTM. Z kolei kandydatów na prezesa OW można zgłaszać zgodnie z Ordynacją Wyborczą PTM.

Łączę pozdrowienia
Urszula Foryś
Prezes OW PTM


Zebranie


Zaproszenie na kolokwium PTM OW, IM PAN oraz CB: walne zebranie OW3 października 2019

Gorąco zachęcamy do wysłuchania wykładu, który odbędzie się 3 października 2019r., godz. 14:15, sala 321 w IM PAN, ul. Śniadeckich 8. Wykład, pt. "Functional properties of Sobolev extensions" wygłosi Pekka Koskela z Jyvaskyla University.

Transmisja z Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich na wydziale Mini PW

W dniach 3-6.09.2019r. na wydziale Mini PW będzie transmitowany Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich dzięki systemowi MSI. Monitor jest zamocowany w dużym holu dostepnym dla studentów i pracowników.

Program zjazdu dostępny jest na stronie internetowej konferencji.

Seminarium Piotra Hajłasza na WMIM UW

W dniu 11 lipca 2019 roku (czwartek) o godzinie 14:15 w sali 5070 na Wydziale MIM UW (Banacha 2) prof. Piotr Hajłasz z University of Pittsburgh, USA, wystąpi na zorganizowanym ad hoc seminarium.

Tytuł: Translation invariant operators in L^p.

Dofinansowanie Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich dla emerytów

Zarząd OW PTM chciałby, w miarę możliwości, wspomóc finansowo tych członków, którzy chcieliby wziąć udział w Jubileuszowym Zjeździe Matematyków Polskich, a nie mają, jako emeryci, możliwości uzyskania dofinansowania inną drogą. Zainteresowanym uczestnictwem w Zjeździe Oddział były gotów pokryć opłatę konferencyjną (pozostałe koszty - noclegi i podróż - ponosiłby uczestnik konferencji).

Propozycję tę kierujemy do tych emerytowanych członków Oddziału, którzy mają opłacone bieżące składki, jak również nie mają zaległych składek za poprzednie 2 lata.

Bardzo prosimy o zgłoszenia do prezes OW, Urszuli Foryś (urszula@mimuw.edu.pl) do dnia 16 lipca. Możliwości finansowe Oddziału są ograniczone, więc jeśli zgłoszeń będzie dużo, to o przyznaniu dofinansowania zadecyduje ich kolejność.

Konkursy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Uprzejmie informujemy, że Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Jubileuszowym Roku Matematyki ogłosił trzy konkursy dla studentów:

1) Konkurs im. Witolda Wilkosza na najlepszą pracę studencką popularyzującą matematykę, strona internetowa.
2) Konkurs "Matematyka inspiracją sztuki" w zakresie malarstwa, rzeźby i grafiki artystycznej, strona internetowa.
3) Konkurs "Matematyka mi w duszy gra" na najlepszą piosenkę w języku polskim związaną z matematyką, strona internetowa.

Zgłoszenia na te konkursy można przesyłać do 30 czerwca na adres ok.ptm@uj.edu.pl.

Również jak co roku jest konkurs OK PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki, strona internetowa - przesyłanie prac do 30 września 2019r.

Wykład im. Wacława Sierpińskiego 2019

W dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w auli im. prof. Jana Baszkiewicza w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (były gmach Akademii Medycznej, parter), profesor Maciej Zworski (University of California, Berkeley, USA), laureat Medalu im. Wacława Sierpińskiego 2019, wygłosi doroczny Wykład im. Wacława Sierpińskiego.

Tytuł: Półwiecze analizy mikrolokalnej.

Streszczenie:

Analiza mikrolokalna zajmuje się dualizmem kwantowo-klasycznym (fala/cząstka) w równaniach różniczkowych i wykorzystuje go jako narzędzie matematyczne. Ma ona swoje korzenie w analizie harmonicznej, w szczególności w badaniu całek osobliwych (między innymi przez Antoniego Zygmunda, który wygłosił wykład imienia Wacława Sierpińskiego w 1975 roku). Wykład będzie lekkostrawnym (mam nadzieję) wstępem do tematu i ilustracją ostatnich zastosowań w obszarze systemów dynamicznych, w ogólnej teorii względności, jak również w teorii spektralnej operatorów wywodzących się z mechaniki ośrodków ciągłych.

PLAKAT

Artykuł: "Zaczynali od zera, stali się legendą. Jak warszawscy matematycy podbili świat."

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem Pani Pauliny Rowińskiej
"Zaczynali od zera, stali się legendą. Jak warszawscy matematycy podbili świat".

Wystawa "O matematykach i matematyce w 100-lecie PTM"

W ramach Nocy Muzeów 2019(18 maja), w gmachu Senatu RP będzie można obejrzeć wystawę
"O matematykach i matematyce w 100-lecie PTM".

Spotkanie autorskie z Renate Tobies, autorką książki o Feliksie Kleinie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z prof. Renate Tobies (Uniwersytet Fryderyka Schillera w Jenie, Niemcy), historyk matematyki, autorką książki o Feliksie Kleinie "Felix Klein Visionen für Mathematik, Anwendungen und Unterricht", w dniu 16 maja 2019 o godz. 16:00 w sali 2180 na Wydziale MIM, ul. Banacha 2.

Przed spotkaniem, w godz. 14:30-15:30, zapraszamy na kolokwium Wydziału MIM, na którym Maciej Borodzik opowie o Niezmiennikach Khovanova dla węzłów. Abstrakt: Niezmienniki Khovanova zostały wprowadzone w 2000 roku jako uogólnienie wielomianu Jonesa. W referacie opowiem o ich właściwościach i w przystępny sposób streszczę ich konstrukcję. W przerwie, w godz. 15:30 - 16:00, Dziekan MIM zaprasza na poczęstunek.

Wcześniej, w dn. 15 maja, zapraszamy na referat prof. Renate Tobies: "From Academic to Practical Areas: The Use and Development of Mathematical Instruments around 1900" Początek wystąpienia 14:00, koniec około 15:30. Spotkanie odbędzie się w sali numer A27 w Pałacu Staszica. Szczegóły: strona internetowa.

Czy matematyka może się przydać w medycynie? Warsztaty badawcze z WUM dn. 13.05 od godz. 9:00 w sali 2180 WMIM UW

Jednodniowe warsztaty badawcze są oddolną inicjatywą wpisująca się w długofalowe plany federacyjne Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem warsztatów jest sformułowanie wspólnych planów badawczych. Osoby z MIMUW przedstawią swoje kompetencje i modele matematyczne, ewentualnie jakie dane doświadczalne chcieliby mieć do analizy. Osoby z WUM przedstawią konkretne problemy, do rozwiązania których w ich ocenie przydatna będzie współpraca matematyków i bioinformatyków.

Wszystkich matematyków chętnych do współpracy z zespołami badawczymi z WUM serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tych warsztatach. Ze względów logistycznych prosimy o zgłoszenie chęci udziału do głównego organizatora - prof. Jacka Miękisza.

Konkurs mBanku „Wielcy polscy matematycy znani i nieznani”

Więcej informacji na stronie: mBank konkurs.

Nowości w dziale wydawnictw PTM

Na mocy uchwały ZG PTM, Wiadomości Matematyczne są dostępne on-line bez opłat dla wszystkich, natomiast Commentationes Mathematicae, Didactica Mathematicae, Mathematica Applicanda oraz Antiquitates Mathematicae dla wszystkich członków PTM po zalogowaniu się (Didactica Mathematicae jest dostępna on-line bez logowania się decyzją Redakcji).

Hasła są takie same jak w portalu PTM, a nazwy użytkowników utworzono z pierwszej litery imienia oraz całego nazwiska, pisanych tylko łacińskimi znakami. Natomiast, jeżeli ktoś już miał konto w serwisie czasopism skojarzone z adresem e-mail, który jest zapisany w bazie portalu PTM, to nowe konto dla niego nie zostało utworzone, może korzystać z istniejącego.

Laureat wykładu i medalu im. Sierpińskiego

Znamy już laureata wykładu i medalu im. Sierpińskiego. Jest nim prof. Maciej Zworski z Berkeley.

II edycja konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik lub serie wyników naukowych z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2017-2018 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematyczny

Wydział Matematyki i Informatyki UAM ogłasza II edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik lub serie wyników naukowy z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2017-2018 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Konkurs adresowany jest do wszystkich kobiet nie posiadających jeszcze stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i doktorantek.
Zgłoszenia kandydatek do nagrody zawierające krótki opis wyników (do 2 stron) należy wysyłać na adres rucinski@amu.edu.pl do 15 stycznia 2019 roku.
Zgłoszenia może dokonać zarówno sama zainteresowana, jak i dowolna inna osoba zaznajomiona z jej wynikami. Spośród zgłoszonych kandydatek nagrodzona zostanie tylko jedna, wybrana przez kapitułę konkursu. Ogłoszenie nazwiska zwyciężczyni nastąpi nie później niż do 15 lutego 2019 roku. Materialnym wyrazem nagrody będzie premia pieniężna w wysokości co najmniej 3000 zł oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu wydziałowego w marcu lub kwietniu 2019 roku.
W tym roku konkurs jest objęty patronatem przez Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce z siedzibą w Rzeszowie.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w
regulaminie konkursu.

Senat RP ustanowił rok 2019 ROKIEM MATEMATYKI


Uchwała.

Serdecznie prosimy o korzystanie z logo na konferencjach i wystąpieniach w tym roku.

Do ściągnięcia loga jubileuszowego Roku Matematyki:

-Logo2019-czb;

-Logo2019-czbnegatyw;

-Logo2019-kolor;

-LogoANG2019-czb;

-LogoANG2019-czbnegatyw;

-LogoANG2019-kolor;
Seminarium OW PTM i IMSM MIMUW

Serdecznie zapraszamy na seminarium OW PTM i IMSM MIMUW w dniu  13.12.2018 o godz. 14:30 w sali 2180 w budynku MIMUW ul. Banacha 2.
Wykład wygłosi prof. Vaughan R. Voller. Tytuł i streszczenie wykładu:
Anomalous diffusion: Direct simulations and fractional calculus models
The classic hall-mark of a diffusion transport process is that the length-scale of the spreading of a conserved quantity (heat, solute, etc) changes with the square root of time. This phenomena is readily observed in homogeneous materials. When appropriate heterogeneity is present, however, the classic signal can be replaced with an anomalous (non-local) behavior where power-law changes of the diffusion length-scale with time differs from the square root. There are two parts to that talk. In the first (based on collaborative work with Diogo Bolster and Fabio Reis) I will use direct simulations of 2-D diffusion processes to demonstrate how the presence of heterogeneity can induce anomalous signals. The second part of the talk will focus on fractional calculus models of anomalous diffusion. We will show, through scaling, how a one-dimensional diffusion model, with fractional transient and flux terms produces anomalous transport signals. Drawing from on going work with Namba and Rybka, I will also comment on the physical validity of the fractional flux, with particular focus on boundary conditions in finite domains.

41. KONKURS UCZNIOWSKICH PRAC Z MATEMATYKI
IM. PAWŁA DOMAŃSKIEGO

Zachęcamy do uczestnictwa w Konkursie, do napisania własnej, oryginalnej matematycznej pracy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych w klasach 7-8. Propozycje tematów, listę laureatów, wyniki niektórych prac, szczegółowy regulamin można znaleźć na stronie internetowej .
Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2019 r.
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Matematyczne oraz czasopismo Delta


Walne Zebranie 6.12.2018r.

Zwołuję Walne Zebranie członków Oddziału Warszawskiego PTM w dniu 6 grudnia 2018 roku o godzinie 16:00 w budynku Wydziału MIM UW przy ulicy Banacha 2 w sali 2180 (sala RW).
Przewidywany porządek obrad:

1. Powołanie kanclerza wykładu i medalu im. Wacława Sierpińskiego.
2. Powołanie członka jury wykładu i medalu im. Wacława Sierpińskiego.
3. Informacja na temat 100-lecia PTM.
4. Wolne wnioski.
Urszula Foryś, prezes OW PTM

Przed zebraniem, o godz. 14:30, zapraszamy na kolokwium Wydziału MIM:
Agnieszka Świerczewska-Gwiazda
tytuł: Równanie transportu - jedno równanie, wiele metod. streszczenie: Opowiem o tylko z pozoru prostym równaniu transportu. Z jednej strony jest ono badane w kontekście istnienia i własności rozwiązań, a z drugiej strony jest częścią wielu modeli matematycznych opisujących procesy fizyczne i biologiczne. Zaprezentuję przykład modelu wzrostu tkanek, gdzie problem istnienia rozwiązań otwiera szeroki wachlarz metod analitycznych. Opowiem m.in. o metodach rozwijanych przez Alessio Figalliego - tegorocznego zdobywcę medalu Fieldsa.
Po wykładzie, o godz. 15:30, zapraszamy na poczęstunek.

Zaproszenie na konferencję z okazji 100-lecia Warszawskiej Szkoły Matematycznej (21.11.2018 r.)

Ponownie gorąco zachęcamy do udziału w środowej sesji z okazji 100-lecia Warszawskiej Szkoły Matematycznej (Aula Starego BUW-u na Krakowskim Przedmieściu 15-19). Podkreślmy wyjątkowość tej chwili!
Jak napisał Dziekan, Paweł Strzelecki, do społeczności Wydziału MIM: Sto lat temu zdarzyło się w końcu coś wyjątkowego nie tylko w historii Polski, ale i w polskiej matematyce: za sprawą manifestu Zygmunta Janiszewskiego oraz aktywnych starań całego pokolenia matematyków powstała Polska Szkoła Matematyczna. Dzięki jej światowym sukcesom i osiągnięciom rozumiemy dziś, a wręcz uznajemy za coś oczywistego, że w nauce warto i należy zajmować się - w otwartym i aktywnym kontakcie ze światem, z tym, co robią najlepsi w swojej dziedzinie - rzeczami ciekawymi, trudnymi, należącymi do głównego nurtu matematyki czy informatyki. Należy i warto w tę pracę wkładać ambicję i starania, nie zrażać się niepowodzeniami, bo liczba sukcesów zależy od liczby prób.
Program sesji:
15:00 - Powitanie gości przez Andrzeja Tarleckiego (prorektora UW) oraz przez organizatorów
15:10 - Jan Hertrich-Woleński, UJ, "Matematyka, filozofia i warszawska szkoła logiczna"
15:55 - Stefan Jackowski, UW, "Warszawska Szkoła Matematyczna 1918-1939"
16:40 - przerwa z okolicznościowym tortem i poczęstunkiem
17:20 - Stanisław Kwapień, UW, "100 lat analizy matematycznej na UW"
18:05 - Mikołaj Bojańczyk, UW, "Arytmetyka Tarskiego"
Trochę historii: Doktoraty na UW w okresie międzywojennym

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem doktoratów obronionych na UW w okresie miedzywojennym: Doktoraty na UW. Zestawienie zostało przygotowane przez prof. Stefana Jackowskiego (na podstawie opracowania dr Waleriana Piotrowskiego). Zachęcamy również do wysłuchania wykładu Pana Profesora na ten temat w najbliższą środę, więcej informacji można znaleźć w poście: "Konferencja z okazji stulecia Warszawskiej Szkoły Matematycznej".

W 100-lecie Warszawskiej Szkoły Matematycznej

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami prof. Małgorzaty Przeniosło:
- Powstanie i rozwój warszawskiej szkoły matematycznej w dwudziestoleciu międzywojennym; - Zygmunt Janiszewski: matematyk, legionista, filantrop (1888-1920);
- Kazimierz Kuratowski - matematyk, profesor Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Warszawskiego (okres do 1945 r.)

Z tej okazji zachęcamy także do sięgnięcia po tekst "manifestu Janiszewskiego".

Grant 350 zł dla Fundacji Głuchych Zacisze

Zgodnie z uchwałą z dn. 25.10.2018 r. Zarząd przyznał Fundacji Głuchych Zacisze kwotę w wysokości 350 zł na zajęcia przygotowujące osoby głuche do matury z matematyki.

Informacja na temat fundacji:
Fundacja Młodych Aktywnych Głuchych „O Lepszy Los” została powołana do życia celem podejmowania działań na rzecz osób Głuchych przez fundatora. Fundacja została wpisana do KRS w Warszawie w październiku 2013 roku i istniała pod tą nazwą do 1 lipca 2014 roku. Nazwa została zmieniona 29 lipca 2014 roku na Fundacja Głuchych „Zacisze” (poprzednia nazwa była zbyt długa).

Celem Fundacji Głuchych „Zacisze” jest poprawa losu osób niesłyszących w Polsce, umożliwienie im samorealizacji społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i zawodowej oraz wyrównywania szans rozwojowych; w tym także poprawa warunków życia, nauki i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z wadą słuchu i mowy.
Fundacja działa w następujących obszarach:
- prowadzenie kursów Polskiego Języka Migowego,
- prowadzenie warsztaty zawodowe, warsztaty organizacyjne,
- prowadzenie lektoratu języka polskiego dla Głuchych jako języka obcego,
- wspieranie działalności kulturalnej skierowanej do Głuchych,
- wspieranie działalności grup nieformalnych dążących do poprawy losu Głuchych.

"Matematyka dla Głuchych" jest to blok zajęć dla osób z wadą słuchu, które w roku 2019 przystępują do matury. Celem inicjatywy jest pomoc maturzystom w zrozumieniu metod rozwiązywania zadań z zakresu równań i nierówności, by zwiększyć szansę na zdobycie punktów w bloku zadań otwartych na maturze.

Jublileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w 100-lecie PTM - grant dla młodych

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Matematyki i Informatyki UJ pozyskał z MNiSW środki umożliwające ufundowanie 50 grantow dla młodych naukowców na udział w Jubileuszowym Zjezdzie Matematykow Polskich w 100-lecie PTM.
Grant obejmuje znacząca redukcję opłaty konferencyjnej (do kwoty 150 zł) i zapewnienie zakwaterowania przez organizatorów. Beneficjentów będzie 50. Komitet Programowy przyjął zasadę, że danej uczelni mogą być przyznane maksymalnie trzy granty. Aplikować mogą wyłącznie osoby zarejestrowane. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej.

Patronat OW PTM

Zarząd OW PTM podejmuje uchwałę o przeznaczeniu środków pieniężnych w kwocie do 1500 zł rocznie na dofinansowanie inicjatyw z terenu działania Oddziału Warszawskiego PTM, mających na celu wsparcie projektów z zakresu dydaktyki matematyki lub na rzecz środowiska matematycznego.
Propozycje należy zgłaszać mailowo do kol. skarbnika, a sprawy będą rozpatrywane na bieżąco (do wyczerpania środków) przez komisję w składzie: Piotr Achinger, Urszula Foryś, Paweł Goldstein, Barbara Roszkowska-Lech, Beata Jackowska-Zduniak, Paweł Strzelecki.
Komisja rozpatruje wnioski i przyznaje dofinansowanie w kwocie równej całości lub części wnioskowanych środków.
Oceniane są między innymi:
- zasadność celu dofinansowania,
- istnienie innych możliwych źródeł finansowania tego celu.

Konferencja z okazji stulecia Warszawskiej Szkoły Matematycznej

Równolegle z uroczystościami stulecia niepodległości chcielibyśmy także przypomnieć rolę Warszawskiej Szkoły Matematycznej w kształtującej się społeczności akademickiej Warszawy i Polski.

Serdecznie zapraszamy na krótką konferencję na ten temat w dniu 21.11.2018 w godz. 15:00-19:00 w auli Starej Biblioteki UW na Krakowskim Przedmieściu.
Będziemy mieli okazję wysłuchać następujących wykładów:
Jan Hertrich-Woleński, UJ, "Matematyka, filozofia i warszawska szkoła logiczna"
Stefan Jackowski, UW, "Warszawska Szkoła Matematyczna 1918-1939"
Stanisław Kwapień, UW, "100 lat analizy matematycznej na UW"
Mikołaj Bojańczyk, UW, "Arytmetyka Tarskiego"


Plakat konferencji

Seminarium OW PTM i IMSM MIMUW

Serdecznie zapraszamy na seminarium OW PTM i IMSM MIMUW w dniu  18.10.2018 o godz. 17:00 w sali 5440 w budynku MIMUW ul. Banacha 2.
Wykład wygłosi prof. Vitaly Volpert.
Tytuł i streszczenie wykładu:
Mathematics and modelling of cardiovascular diseases
Cardiovascular diseases are the leading cause of mortality and morbidity in the world with about 30% of death cases mainly due to the coronary artery disease and stroke. In this lecture we will give an overview of mathematical modelling of cardiovascular diseases (CVD). The lecture will begin with a short biomedical introduction explaining the physiology of CVD with the emphasis on atherosclerosis and thrombosis representing the main causes of CVD. After that, we will introduce mathematical models of atherosclerosis and thrombosis and will determine the conditions of their development. In the next part of the lecture, we will briefly discuss heart and brain modelling in relation with cardiovascular diseases. The last part of the lecture deals with mathematical analysis and nonlinear dynamics of reaction-diffusion waves and pulses involved in various cardiovascular events.
Tradycyjnie, pół godziny wcześniej, czyli o 16:30 zapraszamy na kawę i  ciasteczka przed salą 5440.
Plakat seminarium

IV Dni Popularyzacji Matematyki

Już po raz czwarty Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej organizuje ogólnopolski Dzień Popularyzacji Matematyki. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Matematyka dla Informatyki - organizatorzy pragną w ten sposób włączyć się w obchody jubileuszu 70 lat polskiej informatyki - strona jubileuszu . Dokładny program IV Dni Popularyzacji Matematyki pojawi się pod koniec sierpnia: Program IV Dni Popularyzacji Matematyki.
Na wszystkie zajęcia IV DPM wstęp jest wolny, jednak na niektóre wykłady i warsztaty obowiązywać będą zapisy-uruchomione będą na początku września.
Osoby zainteresowane przeprowadzeniem zajęć dla uczniów w czasie DPM powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy do 14 lipca: Formularz.

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w Krakowie

Serdecznie zachęcamy do udziału w Jubileuszowym Zjeździe Matematyków Polskich z okazji 100-lecia powstania Towarzystwa Matematycznego w Krakowie. Zjazd odbędzie się w dniach 3-7 września 2019r. w Krakowie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM: Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich .

Wykład laureata medalu im. Wacława Sierpińskiego: 10 maja 2018

Serdecznie zapraszamy na wykład laureata medalu im. Wacława Sierpińskiego, prof. Tomasza Łuczaka z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład rozpocznie się o godz. 16:30 na Wydziale MIM UW (ul. Banacha 2) w sali 2180 (I piętro, sala RW). Przed wykładem, ok. godz. 16:00, zapraszamy na herbatę i ciasteczka.
Tytuł i streszczenie wykładu:
Przypadek i porządek (Randomness and order)
Czy w każdym skomplikowanym układzie możemy doszukać się porządku, czy też może każda złożona struktura naznaczona jest piętnem losowości i przypadku? Te dwa pytania będą kanwą wykładu, w którym przedstawimy wysiłki matematyków zajmujących się szukaniem porządku i nieporządku w badanych przez siebie obiektach i odkrywających zaskakujące zależności łączące owe, na pozór przeciwstawne, właściwości.
Wykład OW PTM: 22 marca 2018

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Vincenzo Capasso z Interdisciplinary Centre for Advanced Applied Mathematical and Statistical Sciences w Mediolanie. Wykład rozpocznie się o godz. 15:00 na Wydziale MIM UW (ul. Banacha 2) w sali 4420 (III piętro). Przed wykładem, ok. godz. 14:30, zapraszamy na herbatę i ciasteczka.
Tytuł i streszczenie:
On the mean field approximation of a stochastic model of tumor-induced angiogenesis
In the field of Life Sciences it is very common to deal with extremely complex systems, from both analytical and computational points of view, due to the unavoidable coupling of different interacting structures. As an example, angiogenesis has revealed to be an highly complex, and extremely interesting biomedical problem, due to the strong coupling between the kinetic parameters of the relevant branching - growth - anastomosis stochastic processes of the capillary network, at the microscale, and the family of interacting underlying biochemical fields, at the macroscale. An original revisited conceptual stochastic model of tumor driven angiogenesis will be presented, for which it has been shown that it is possible to reduce complexity by taking advantage of the intrinsic multiscale structure of the system, which allows a mean field approximation of the underlying fields.


Znamy już laureata medalu im. Wacława Sierpińskiego.

Jury medalu im. Wacława Sierpińskiego wybrało tegorocznego laureata. Jest nim prof. Tomasz Łuczak z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W uzasadnieniu, przewodniczący jury, prof. Dariusz Wrzosek podkreślił wkład laureata do matematyki dyskretnej, ze szczególnym uwzględnieniem dyskretnych struktur losowych.


WALNE ZEBRANIE członków i wykład OW PTM: 14 grudnia 2017

Zwołuję Walne Zebranie członków Oddziału Warszawskiego PTM w dniu 14 grudnia 2017 roku o godzinie 17 w budynku Wydziału MIM UW przy ulicy Banacha 2 w sali 2180 (sala RW).
Przewidywany porządek obrad:
1. Powołanie członka jury medalu im. Wacława Sierpińskiego. Jury nagrody. Laureaci nagrody.
2. Informacja na temat planowanych obchodów powstania Warszawskiej Szkoły Matematycznej w 2018 roku. Fragmenty "manifestu Janiszewskiego".
3. Informacja o planowanym na 2019 Roku Matematyki z okazji 100 rocznicy powstania PTM.
4. Wolne wnioski.
Urszula Foryś, prezes OW PTM

Wykład: slajdy

Tradycyjnie przed zebraniem, o godz. 16:00 zapraszamy na wykład "Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń termicznych w rzekach". Prelegentem będzie prof. dr hab. Paweł Rowiński (Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk), absolwent Wydziału MIM, a obecnie wiceprezes PAN.
Streszczenie:
Wykład będzie dotyczył zagadnień modelowania matematycznego przenoszenia ciepła w turbulentnych przepływach w środowisku naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem tzw. zanieczyszczeń termicznych. Jest to zagadnienie o olbrzymim znaczeniu dla ekologów zajmujących się wodami płynącymi, projektantów obiektów hydrotechnicznych, elektrociepłowni, elektrowni wodnych. Przedyskutujemy różne modele, ale szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne problemy z rozwiązywaniem dwuwymiarowych (uśrednionych po głębokości) modeli burzliwego przewodzenia ciepła, związanych m.in. z procesami wymiany ciepła na granicy woda-powietrze.
Przed wykładem, ok. godz. 15:30, zapraszamy na herbatę i ciasteczka.

Zaproszenie na kolokwium wydziałowe MIMUW: 7 grudnia 2017

Gorąco zachęcamy do wysłuchania wykładu, który odbędzie się we czwartek, 7 grudnia 2017 r., o godz.14:30, w sali 2180. Wykład pt. "Gry w topologii i ich efektywne warianty" wygłosi Michał Skrzypczak z Instytutu Informatyki.
Streszczenie:
Będę mówił o grach używanych do charakteryzacji pojęć matematycznych: od gry Banacha-Mazura, po gry konstruowane współcześnie w teorii automatów. Skupię się na kwestiach determinacji i możliwości efektywnego rozwiązywania danej gry. Spróbuję zaargumentować, że odpowiednie dobranie zasad gry bywa zadaniem bardzo nieoczywistym, a jednocześnie odpowiednio sformułowana gra (dzięki determinacji) staje się niezwykle silnym orężem.


40. edycja Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Redakcja miesięcznika "Delta" i Polskie Towarzystwo Matematyczne zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów z klas 7 i 8 szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego.
Zgłaszać można prace przedstawiające oryginalne matematyczne rozumowanie na dowolnie wybrany temat. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 30 kwietnia 2018 roku.
Więcej informacji na temat konkursu i regulamin pod adresem:
http://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/
Prosimy o propagowanie tej informacji wśród uczniów i nauczycieli.

Plakat konkursowy do pobrania


Zaproszenie na konwersatorium IMSM WMIM UW: 30 listopada 2017

Gorąco zachęcamy do udziału w konwersatorium Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki, które odbędzie się we czwartek, 30 listopada 2017 r., o godz.14:30, w sali 2100. Wykład pt. "Wpływ geometrii dziedziny na tworzenie się osobliwości w równaniu Fujity" wygłosi Mikołaj Sierżęga.
Streszczenie:
W latach 80. w serii trzech głębokich prac Yoshikazu Giga i Robert V. Kohn precyzyjnie opisali proces tworzenia się osobliwości w kanonicznym modelu półliniowym, tzw. równaniu Fujity. Rozwinięta przez nich metodyka skutecznie radzi sobie zarówno z dziedzinami nieograniczonymi jak i ograniczonymi, pod warunkiem, że dziedzina jest gwiaździsta względem punktu wybuchu. Czy to założenie ma charakter czysto techniczny? Czy może lokalne własności osobliwości są wrażliwe na zakrzywienia odległych fragmentów brzegu dziedziny? Pytanie to okazało się być bardziej złożone i ciekawe niż można by przypuszczać. W swoim wystąpieniu przybliżę co wiemy i postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak mało.


Zaproszenie na kolokwium wydziałowe MIMUW: 9 listopada 2017

Gorąco zachęcamy do wysłuchania wykładu, który odbędzie się we czwartek, 9 listopada 2017 r., o godz.14:30, w sali 2180. Wykład pt. "Dziel i..." wygłosi Piotr Krzyżanowski z Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki.
Streszczenie:
Pokażemy zastosowanie techniki "dziel i rządź" do rozwiązywania wybranych problemów spotykanych w obliczeniach naukowych, m.in. metodą dekompozycji obszaru na masywnie równoległych komputerach.


Nagrody Naukowe POLITYKI

W dniu 22 października 2017 w redakcji POLITYKI po raz siedemnasty wręczone zostały Nagrody Naukowe POLITYKI. Wśród pięciu stypendystów znalazł się kol. Jan Poleszczuk (IBIB PAN), członek OW PTM.
Serdecznie gratulujemy!


Zaproszenie na kolokwium wydziałowe MIMUW: 5 października 2017

Gorąco zachęcamy do wysłuchania wykładu, który odbędzie się we czwartek, 5 października 2017 r., o godz.14:30, w sali 2180. Wykład pt. "Od Newtona do Mandelbrota" wygłosi Krzysztof Barański z Instytutu Matematyki.
Streszczenie:
Teoria iteracji przekształceń holomorficznych, która powstała w latach 1920., przeżywa od lat 1980. okres intensywnego rozwoju. Jednym z jej najważniejszych działów jest obecnie badanie przestępnych funkcji całkowitych i meromorficznych na płaszczyźnie zespolonej. Oprócz metod układów dynamicznych, dziedzina ta wykorzystuje narzędzia pochodzące m.in. z analizy zespolonej, topologii i geometrycznej teorii miary. W czasie wykładu omówię niektóre zagadnienia dotyczące topologicznej i geometrycznej struktury zbiorów Julii i innych zbiorów niezmienniczych pojawiających się przy badaniu dynamiki funkcji holomorficznych. W szczególności, przedstawię pewne wyniki dotyczące metody Newtona poszukiwania zer funkcji zespolonych.


Nagrody dla członków OW PTM

W dniu 18 września 2017, w trakcie ceremonii otwarcia 8 Forum Matematyków Polskich w Lublinie, odbyło się wręczenie nagród. Nagrodę główną im. Stefana Banacha za cykl jedenastu prac z zakresu geometrii algebraicznej odebrał kol. Adrian Langer (UW), medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczona została kol. Krystyna Jaworska (WAT), a kol. Stefan Jackowski (UW) otrzymał dyplom uznania za swoje zasługi i wieloletnią pracę na rzecz PTM.
Serdecznie gratulujemy!


Zaproszenie na wykład profesora Laurenta Lafforgue'a: 20 czerwca 2017

Serdecznie zapraszamy na wykład medalisty Fieldsa z 2002 roku. Wykład odbędzie się 20 czerwca o godz. 16:30 w s. 3180, w gmachu WMIM (Banacha 2). Przed wykładem tradycyjnie zapraszamy na herbatę i ciasteczka od godz. 16:00 przed salą 3180.
Tytuł wystapienia: "Langlands' functoriality principle as a Fourier analysis problem".
Streszczenie: The purpose of the talk will be to introduce Langlands' functoriality as a non-commutative and non-additive generalisation of classical Fourier analysis. In this way, multiplication appears as a more fundamental operation than addition and the problem to imagine the appropriate generalisation of the addition law is risen.


O historii matematyki: audycja dr Danuty Ciesielskiej

Gorąco zachęcamy do wysłuchania audycji na temat pierwszej doktor matematyki w Polsce - Stanisławy Nikodym (Uniwersytet Warszawski).
Link do audycji: http://www.radiokrakow.pl/audycje/w-kregu-nauki/audycja-z-dn-12022017-r/


O historii matematyki: odczyt dra Waleriana Piotrowskiego

Serdecznie zapraszamy na odczyt doktora Waleriana Piotrowskiego w dn. 13.06 o godz. 16.30 w sali 3180 na Wydziale MIM (Banacha 2).
Tytuł: Doktoraty z matematyki i logiki na Uniwersytecie Warszawskim w okresie międzywojennym.
Streszczenie: Po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku reaktywowano działalność wcześniej istniejącego Uniwersytetu Warszawskiego, ale zarządzanego przez władze okupacyjne. W okresie międzywojennym na Wydziałach Filozoficznym (do 1927) i Matematyczno-Przyrodniczym (1927-1939) przeprowadzono 34 przewody doktorskie z matematyki oraz 9 z logiki. Na podstawie dostępnych dokumentów archiwalnych podjęto próbę przedstawienia pełnej listy doktoratów wraz z określeniem tematyki i wskazania źródeł ich publikacji. Odczyt będzie uzupełniony licznymi zdjęciami.
Slajdy z odczytu


Konkurs "Matematyka bez granic" - laureaci w województwie mazowieckim

W dniu 12.06.2017 na Wydziale MiNI Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie "Matematyka bez granic". W województwie mazowieckim na poziomie licealnym na I miejscu znalazła się klasa I A z Z VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego z Radomia (prowadzona przez p. Jerzego Nowickiego), natomiast na poziomie gimnazjalnym - klasa III c z Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego "Juno" z Piastowa (prowadzona przez p. Danutę Romaniuk) i klasa IIIe z Gimnazjum nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego z Warszawy (prowadzona przez p. dyrektor Agnieszkę Radziszewską). Laureaci są jednocześnie zwycięzcami konkursu ogólnopolskiego. Kolejne miejsca zajęli: na poziomie liceum: II miejsce klasa I ABA z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego Istotną różnicą jest tu brak rozwiązania w postaci pojedynczej struktury, zakładane jest raczej, że odpowiedzią jest mieszanka pewnej rodziny struktur. W związku z tym otwiera się duże pole do możliwych sformułowań problemów matematycznych, gdzie na wejściu mamy zestaw macierzy kontaktów, a odpowiedzią jest jakiś przybliżony opis klasy struktur kompatybilnych z danymi. W swoim referacie opowiem o naszych doświadczeniach we współpracy z eksperymentatorami, przedstawię elementarny opis zadania i pokażę kilka przykładowych częściowych rozwiązań.


Medal i wykład im. Sierpińskiego 2017

W dn. 26.05.2017 odbyła się doroczna uroczystość wręczenia medalu im. Sierpińskiego. W tym roku medal otrzymał prof. Stanisław Szarek. Jak zwykle, laureat wygłosił wykład im. Sierpińskiego. Wykład miał tytuł "When Alice and Bob Meet Banach".
Abstrakt wykładu: Over the last few years it has become clear that there are very close links between various flavors of functional analysis (geometry of Banach spaces, operator spaces, high-dimensional probability) and quantum theory. Roughly speaking, this is because quantum systems consisting of just several particles naturally lead to models whose dimension is from thousands to billions. We start the talk by recalling several concepts and invariants used to quantify the size or complexity of high-dimensional objects, which will involve a connection to Gaussian processes and random matrices. We then outline how these ideas can be used to study entanglement and other phenomena that are of interest in quantum information theory.


Podziękowania

Dziękujemy koledze Markowi Bodnarowi za pomoc w uruchomieniu strony internetowej OW.


Wybory

Na Walnym Zebraniu członków Oddziału Warszawskiego, które odbyło się w grudniu 2016, wybrano nowe władze Oddziału na kadencję 2017–2019. Prezesem OW została kol. Urszula Foryś z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, na stanowisku skarbnika pozostał kol. Paweł Goldstein, także z WMIM UW, a sekretarzem została kol. Beata Jackowska-Zduniak z Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na członków Zarządu wybrani zostali kol. Barbara Roszkowska-Lech (MiNI PW), kol. Paweł Strzelecki (WMIM UW) oraz kol. Piotr Achinger (IM PAN).